Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Mød spidskandidaten: Jacob Stendevad fra Konservative Studerende

UNIVALG16 - Mød Jacob Stendevad - kandidat til de studerendes plads i KU's bestyrelse.

Hvorfor stiller du op?
Jeg vil gerne give de borgerlige studerende på Københavns Universitet et ordentligt talerør til universitetsledelsen.

Studenterrådet er meget farvet i deres politiske udmeldinger, som man senest så i forbindelse med regeringens forslag til en SU-reform.

Studenterrådet valgte kollektivt at gå ud og protestere uden overhovedet at se på omstruktureringerne af SU’en. De forholdt sig overhovedet ikke til, at de studerende samlet set får flere midler og får forbedrede vilkår for tilbagebetaling af deres SU-lån, da det gøres rentefrit. Desuden får man et skattefradrag de første tre år efter eksamensbeviset er i hus og et højere fribeløb under studierne. Det har Studenterrådet fuldstændig neglieret i forbindelse med protester og demonstrationer.

Det værste set fra vores synspunkt som konservative studerende er, at Studenterrådet hævder at tale på alle studerendes vegne uagtet de studerendes politiske observans.

Der er et stort behov for et supplement og alternativ, da det er svært at komme igennem med en borgelig tankegang, men jeg vil være talerør for alle studerende, der mener noget andet end flertallet i Studenterrådet.

Hvad er dine mærkesager?
Jeg vil kæmpe for at få flere nuancer på de ting, der bliver diskuteret. Jeg mener helt konkret, at de studerende skal have større selvbestemmelse i tilrettelæggelsen af deres studier. Den enkelte studerende skal have en pose penge, som de selv må bestemme over, hvor de bruger i uddannelsessystemet.

Desuden mener jeg, at universitetet på længere sigt skal gøre fuldstændig uafhængige af staten, så Københavns Universitet kan tale sin egen sag.

Hvis staten er hovedfinansieringskilde, kan universitetet på ingen måde være uafhængigt, og der vil altid være fare for besparelser.

Fordelene ved at være et selvstændigt privat universitet er mange:
KU vil selv kunne bestemme hvilke uddannelser man vil udbyde, og vil kunne basere optaget udelukkende på baggrund af udbud og efterspørgsel. Hvis mange studerende vil læse et fag, hvorfor så ikke oprette flere pladser og lade markedet regulere det selv?
Hvis arbejdsløsheden er høj, vil de finde noget andet at læse, eller finde innovative måder at bruge deres valgte uddannelse på.

Forskningen kan også kun være fuldstændig objektiv og uafhængig, hvis universitetet ikke får offentlige midler.
Jeg har ikke en præcis plan for, hvordan det gennemføres, men jeg vil kæmpe for princippet om uafhængighed og vil eksempelvis støtte KU’s ønske om bygningsselveje.

Hvordan vil du gribe arbejdet i bestyrelsen an?
Det afhænger fuldstændig af den enkelte sag, men hvis et flertal i bestyrelsen mener et, og jeg mener noget andet, vil jeg ikke bukke under. Hvis det handler om noget principielt for Konservative Studerende og vores vælgere, vil jeg råbe op.

Jeg er pragmatiker i den forstand, at jeg er villig til at lytte til alle argumenter, og jeg har ikke forudindtaget holdning til de problemer som bestyrelsen diskuterer.
Jeg er for eksempel ikke til at hugge og stikke i, når det drejer sig om studerendes borgerlige rettigheder over for KU’s administration.

Det er også principielt, at universitetet skal være en selvejende institution, der driver sin egen virksomhed, så hvis et flertal eksempelvis går ind for politisk udpegede bestyrelser, ville jeg råbe vagt i gevær.

clba@adm.ku.dk

Seneste