Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Mød spidskandidaterne: Frit Forum

UNIVALG15 - Mød Mikkel Skjoldager og Anna Aagaard Andersen. De er begge kandidater til de studerendes plads i KU's bestyrelse.

Hvorfor stiller du op?
Mikkel: Grundlæggende synes jeg, at tingene kan blive bedre, end de er i dag. Og bestyrelsen er det højeste organ, hvor man kan ændre mest muligt for hele universitetet. Jeg har altid været meget politisk interesseret og tror på, at man rent faktisk kan ændre status quo. Derfor er bestyrelsen det rigtige sted for mig.

Anna: Jeg er en type, som ikke kan sidde med hænderne i skødet. Man bliver nødt til at gøre noget ved de problemer, man møder. Frit Forum er tæt knyttet til det politiske liv på Christiansborg og Socialdemokraterne. Det er den kobling til det politiske niveau, jeg vil tage med ind i bestyrelsen.

Hvad vil du arbejde for i bestyrelsen?
Mikkel: Min mærkesag er bedre feedback på de studerendes opgaver. Jeg oplever, at det område er skåret rigtig meget ned. Det betyder, at uddannelsens kvalitet falder. Det er et symptom på, at fokus på universitetet er skiftet fra kvalitet til kvantitet. Vi skal afsætte mere tid til feedback og samtaler med underviseren. Studerende får ikke nok ud af at få en karakter.

Anna: Jeg går ind for flere mundtlige eksamener. Jeg læser jura, og på mit studie har vi oplevet store nedskæringer og ændringer i vores studie. På min bacheloruddannelse har jeg f.eks. haft én mundtlig eksamen i de obligatoriske fag på bachelordelen. Resten er skriftlige eksamener. Jura som disciplin på skrift er vigtigt, men det mundtlig er mindst lige så vigtigt. Det er helt tydeligt, at man sparer på de mundtlige eksamener, fordi de er dyrere at afholde.

Hvor mener du, KU kan spare penge?
Mikkel: Lige nu er der fokus på at få de studerende hurtigt igennem, for det udløser taxametermidler til KU. Måske skulle vi ændre den ordning, for det ville betyde, at fokus kom på noget andet, end at få studerende hurtigt igennem studiet.

Anna: Jeg mener, det også handler om at skabe bedre match mellem studerende og studie. Inden man kommer ind på et studie, skal der være en større sikkerhed for, at den studerende er helt med på, hvad man går ind til. På mit studie er der stort frafald på bacheloruddannelsen. Det koster rigtig mange penge. Det er bare et svært forslag komme igennem med ændringer af taxametersystemet, for det kræver en politisk vilje. Det er ikke en hurtig løsning, men hos Frit Forum tror vi heller ikke på hurtige løsninger. Vi går ikke ind for at hejse et banner, og komme med en hurtig idé til en kampagne. Vores holdning er mere at tænke i dybden og præsentere løsninger på et højt fagligt niveau.

Mikkel: Vores slogan hedder: Mere end et elevråd. Det skal forstås på den måde, at lige nu dikterer politikerne oppefra og ned, hvad der skal ske på universitetet. Men i kraft af vores politiske tilknytning, kan vi gå direkte til politikerne, og dermed påvirke dem der, hvor det virkelig rykker.

Er det i opposition til, hvordan I mener, Studenterrådet bruger deres indflydelse?
Mikkel: Ja, deres tilgang er, at de lokaliserer et problem, og så hejser de et banner. Vi kan da også godt synes, at fremdriftsreformen er for dårlig, men fra vores ugentlige samtale med Mette Reissmann, som er Socialdemokraternes uddannelsesordfører, ved vi til gengæld, at der ikke kommer en ændring af reformen. Derfor hjælper det ikke at sige, at fremdriftsreformen er fortid. Det er en realitet.

Anna: Frit Forum er ikke en aktivistisk forening. Det er Studenterrådet.

Studenterrådet har historisk siddet tungt på studenterpladsen i bestyrelsen. Hvilke tanker gør I jer om det?
Anna: Spørgsmålet er, om vi ser Studenterrådet som en konkurrent. Svaret er både ja og nej. Vi konkurrerer om pladsen i bestyrelsen og dermed at få det talerør, som pladsen repræsenterer. Men vi kan ikke sammenligne os på den måde, vi organisatorisk er bygget op.

Mikkel: Vi griber tingene an på forskellige måder, og vi tror på, at vi kan gøre det bedre end Studenterrådet.

Hvad mener du, er den vigtigste prioritet for universitetets nye rektor?
Anna: Der er mere end én prioritet, men en ny rektor skal have en god fornemmelse af, hvor der skal lægges en indsats for at løfte det faglige niveau. Men det skal også være en rektor, som er en god strateg og som kan kommunikere med politikerne på Christiansborg. Det kan betyde meget for, hvor meget eller hvor lidt, KU rammes af f.eks. besparelser.

Mikkel: Lige nu er der meget fokus på forskningen, men der må godt komme mere fokus på undervisning. Det ville nemlig løfte kvaliteten på uddannelserne. Mange universitetsansatte tænker, at undervisning er noget man gør, når man ikke lige forsker. Det er en forkert tankegang. Forskning og undervisning skal balanceres bedre.

Seneste