Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Mød spidskandidaterne: Niels Havndrup Kraaer og Aslak Alexander Schou fra Frit Forum

UNIVALG16 - Mød Niels Havndrup Kraaer og Aslak Alexander Schou - kandidater til de studerendes plads i KU's bestyrelse.

Hvorfor stiller I op?
Niels: Jeg studerer på CSS (Center for Sundhed og Samfund), og jeg meldte mig ind i Frit Forum for at ændre det miljø jeg færdes i til dagligt. Jeg har oplevet institutionens stramme bånd, og jeg er utilfreds med de fysiske rammer, jeg studerer under.

Frit Forum er et kæmpe socialt netværk med kontakter ind i Socialdemokratiet på Christiansborg, så når der tales om eksempelvis SU og manglen på studieboliger, kan vi rykke i politikerne og få sat en fælles dagsorden.

Aslak: Jeg kan godt lide Frit Forums idealistiske tilgang, der handler om solidaritet, og at der skal være plads til alle på universitetet. Det mindset vil jeg gerne have er drivende, også i universitetsbestyrelsen.

Hvad er jeres mærkesager?
Niels: Min store mærkesag er at få opprioriteret læsesalene på CSS. Jeg studerer økonomi, og det kan ikke være rigtigt, at du som flittig studerende ikke kan finde et sted at sidde. Det er problematisk, at læsesalen altid er propfyldt.

Der mangler også grupperum, så det er vanskeligt at finde et sted at arbejde sammen. Det eneste sted er faktisk kantinen i kælderen, hvor der er dårlig akustik og larm, så det er virkelig svært at få lavet et stykke arbejde på CSS. Jeg ved, at der er tilsvarende problemer andre steder på universitetet.

Min anden mærkesag handler om ensomhed blandt studerende. Den seneste studietilfredshedsundersøgelse viste, at 17 procent af de studerende føler sig ensomme, så det er et kæmpe problem. Det er et kompliceret problem, så jeg har ikke svaret på, hvordan det løses, men vi er nødt til at tage debatten i bestyrelsen.

KU skal blive bedre til at fange de ensomme studerende og få dem med i fællesskabet, da man lærer bedst sammen, og fordi ensomhed fører til lav faglighed. På nogle studier er det obligatorisk at være med i en læsegruppe ved studiestart. Den slags tiltag kan måske spredes ud.

Det er klart, at den enkelte studerende har ansvaret for egen læring, men universitetet har ansvaret for skabe de bedst mulige rammer.

Aslak: Min vigtigste mærkesag er specialeforsvar til alle. Specialet fylder utroligt meget på studiet, så det føles uforløst bare at aflevere og få sin karakter. Det giver en langt bedre oplevelse at gå det hele igennem, og samtidigt bliver studerende med særlige mundtlige egenskaber ikke forfordelt.

Min anden mærkesag er, at der skal være større fokus på at sikre det sociale element i studietiden.
De studerende tager et stort ansvar for det sociale, og det skal ledelsen tage alvorligt, respektere og understøtte i stedet for eksempelvis at nedlægge studieturen på grund af økonomi.

Ledelsen skal huske på, at der bliver lagt mange kræfter i det, uden de studerende får penge for det.

Hvordan vil I gribe arbejdet i bestyrelsen an?
Niels: Vi skal søge løsninger i fællesskab, så jeg vil ikke være en proteststemme i bestyrelsen. Jeg anerkender fuldt ud, at du skal kunne få et arbejde, efter du er færdig på universitetet, så det giver god mening at lytte til erhvervsfolkene i bestyrelsen, men jeg er sikker på, at mine mærkesager vil styrke uddannelserne og forbedre de studerendes mulighed for at få job bagefter.

Når det er sagt, er Frit Forum de studerendes stemme, så når kampen kommer, vil vi trække mod de studerendes trivsel. Vi er de studerendes forlængede arm.

Aslak: Som udgangspunkt er min tilgang pragmatisk. Bestyrelsen er til for at træffe gode velovervejede beslutninger, men min idealistiske tilgang skal sikres.

De studerende og ansatte skal ikke finde sig i hvad som helst, så hvis der er noget, vil jeg råbe op, men det afhænger af situationen. Ikke alle nedskæringer kan automatisk retfærdiggøres, så jeg vil tage stilling i hver enkelt sag.

Hvad mener du om, at Studenterrådet har en dominerende rolle?
Niels: I Frit Forum er vi ikke decideret uenige med Studenterrådet. Der er mange punkter, hvor vi står på samme side politisk, som det for eksempel gælder i forhold til kampen mod fremdriftsreformen.

Vi ser os ikke som en direkte konkurrent til Studenterrådet, og vi vil ikke ødelægge, hvad de har opbygget. De har gjort bravt stykke arbejde, men jeg synes, det er problematisk at hævde, man indeholder alle politiske holdninger. Man må træffe et valg.

Aslak: Universitetsvalget er en grundsten i demokratiet, så det er vigtigt at have forskellige lister at stemme på, men det er ikke sådan, at jeg er interesseret i at pille det ned, som Studenterrådet har opbygget.

Frit Forum har også opstillet Julie Weile, der læser Jura, som kandidat til bestyrelsen.

clba@adm.ku.dk

Seneste