Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Museum Tusculanums Forlag er en vigtig del af Københavns Universitets branding

ÅBENT BREV TIL LEDELSEN PÅ KU - Det er uforståeligt, hvis Københavns Universitet vælger at bryde samarbejdet med Museum Tusculanums Forlag. Forlaget er nemlig et værdifuldt aktiv for universitetet, lyder det i dette åbne brev til KU's ledelse.

I mange år har Museum Tusculanums Forlags liv været tæt knyttet til Københavns Universitet – så tæt, at mange faktisk har opfattet forlaget som Københavns Universitets forlag.

Nu vil et vedholdende rygte vide, at Københavns Universitet overvejer at indgive skilsmissebegæring og sætte Museum Tusculanums Forlag på porten.

Dette er af mange årsager fuldstændig ubegribeligt.

For det første har Museum Tusculanum gennem årene manifesteret sig som en yderst kvalificeret udgiver af såvel videnskabelige afhandlinger af meget høj kvalitet, som af bøger der – uden at sætte den videnskabelige vinkling og troværdighed over styr – i mere populær form formidler videnskabelige landvindinger til et langt bredere publikum.

Denne forskningsformidling og vidensspredning på flere niveauer er efter vores opfattelse en af Universitetets allervigtigste forpligtelser, som man bør strække sig langt for at sikre publiceringskanaler. Ikke mindst for de samfundsvidenskabelige og humanistiske vidensområder, som er dem, der gennem årene flittigst har gjort brug af Museum Tusculanum Forlag.

For det andet har Museum Tusculanum siden begyndelsen af 00’erne været i front med hensyn til publicering af e-bøger og artikler, og for det tredje har forlaget fået fodfæste på et internationalt marked og bliver gennem samarbejde med blandt andet University of Chicago Press i USA, Gazelle Book Services Ltd. i Storbritannien og Editions Picard i Frankrig markedsført over hele verden.

Derigennem bliver Københavns Universitet synlig i lande og sammenhænge, hvor universitetet sandsynligvis ellers ikke ville være kendt. Alene samarbejdsaftalen med University of Chicago Press, der af mange regnes for at være det mest velanskrevne amerikanske universitetsforlag, er et værdifuldt aktiv for Universitetet.

Dermed er en fjerde årsag også nævnt: Forlaget fungerer som en både national og international branding af Københavns Universitet.

Efter vores opfattelse er det helt naturligt, at landets ældste og største universitet har en publiceringsvirksomhed knyttet til sig – på linje med mange andre universiteter i både Amerika, Europa, Asien og Skandinavien – og mere lokalt både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Snarere end at indstille samarbejdet burde man måske overveje at styrke denne udadvendte aktivitet og udnytte dens profileringsmuligheder.

Den ene af os er – og den anden af os har været – ansat på KU, og har begge bidraget til udgivelser på omtalte forlag. Vi vil opfordre Københavns Universitets ledelse til at fortsætte og om muligt intensivere samarbejdet med Museum Tusculanums Forlag.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste