Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Museumschef smækker med døren

Professor vil ikke længere tage medansvar for Zoologisk Museums drift. Hermed udløses en sidste krampetrækning fra det allerede begravede universitetsdemokrati

Professor Niels Peder Kristensen, zoologichefen ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, har med øjeblikkelig virkning nedlagt sin post som chef for Zoologisk Museum.

»Efter at det nu står klart at universitetets trængte økonomi ikke giver mulighed for at tilbagekalde markante besparelseskrav til museets 2006-budget, mener jeg ikke længere at kunne tage medansvar for museets drift,« siger den internationalt anerkendte professor i entomologi (læren om insekter, red.) der egentlig skulle have fortsat i stillingen indtil 1. juli 2006.

Det føler han sig imidlertid ikke forpligtet til længere efter at han og de øvrige museumschefer i sidste uge fik en kurv af rektor på deres begæring om at blive skilt fra det nedskæringsplagede naturvidenskabelige fakultet for i stedet komme ind under rektoratets domæne.

Selv om rektor interesserer sig meget for museernes sag, ser Ralf Hemmingsen ingen mulighed for at lave ændringer i det budget som bestyrelsen netop har vedtaget for hele KU, lyder beskeden.

Hermed står det klart at museerne ligesom de øvrige institutter på Naturvidenskab skal i gang med at skære hvad der måtte være tilbage af overflødigt fedt på skeletterne.

I alt 40 millioner kroner mangler Det Naturvidenskabelige Fakultet for at få enderne i budgettet til at mødes – og heraf skal Statens Naturhistoriske Museum finde cirka 5,5 millioner kroner svarende til mellem 11 og 15 fuldtidsstillinger.

Selv om en del af stillingerne kan nedlægges gennem naturlig afgang, bliver det nok nødvendigt herudover at reducere bemandingen med seks til ti personer, vurderer direktøren for SNM, Henrik Enghoff.

Nedskæringerne fordeles proportionalt mellem zoologi, botanik og geologi hvilket betyder at Zoologisk Museum må bære cirka 40 procent af reduktionen.

Bægeret er fuldt
Lige som andre afsnit af Statens Naturhistoriske Museum har Zoologisk Museum i forvejen været udsat for mange nedskæringer i det sidste kvarte århundrede.

»Siden 1980 er antallet af videnskabelige medarbejdere svundet ind fra 27 til 16. Det betyder at museet – og dermed Danmark – nu står uden specialist i flere væsentlige dyregrupper og dermed uden aktiv forbindelse til den internationale forskning på området«, siger Niels Peder Kristensen.

Han finder nedskæringerne paradoksale i betragtning af der i samme periode har været en stærkt øget international fokusering på den globale biologiske mangfoldighed – hvilket netop er hvad museets forskning og formidling drejer sig om.

»Det er vanskeligt at forestille sig at så drastiske beskæringer af det naturhistoriske centralmuseums aktivitet og gennemslagskraft skulle være politisk tilsigtet, og man må håbe at Københavns Universitet inden for en overskuelig fremtid med hjælp fra Videnskabsministeriet får mulighed for igen at give museet bedre vilkår«, siger den afgående museumschef.

Han vender nu tilbage til sine insekter, mens direktøren for Statens Naturhistoriske Museum Henrik Enghoff straks er gået på jagt efter en afløser der kan fungere i overgangsperioden indtil stillingerne som ansatte institutledere er blevet besat af en nyansat dekan.

Demokratiets sidste krampetrækning
Det kan imidlertid blive sin sag at finde en sådan. Det viser sig nemlig at Bekendtgørelse af 1994 om KU’s museer og Botanisk Have stadig er gældende.

Ifølge den skal chefen for Zoologisk Museum ikke ansættes, men vælges af og blandt de ansatte.

»Jeg har derfor netop udskrevet valg til posten som zoologichef og sendt en mail til de folk kan blive valgt, det vil sige de fastansatte lektorer og professorer der er internt aflønnede,« oplyser Henrik Enghoff.

Han regner dog ikke med af den grund at der bliver noget stormløb på kontoret af folk der vil melde sig som kandidater inden opstillingsfristens udløb fredag 24. februar klokken 12.

Melder der sig mere end en kandidat, skal der afholdes valg; melder der sig kun en kandidat, er vedkommende automatisk valgt. Og melder der sig slet ingen kandidater, er det op til rektor at udpege en zoologichef.

»Det er jo en lidt besynderlig situation at vi er nødt til at rette os efter en forældet bekendtgørelse – og det bliver helt ubærligt når der kommer en ansat leder,« siger Henrik Enghoff og oplyser at fakultetet derfor har bedt rektor om at anmode ministeriet om at få bekendtgørelsen ugyldiggjort.

Det gjorde universitetet ganske vist allerede for fem år siden, men det affødte ingen reaktion fra ministeriet.

Seneste