Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Når Frank kommer til magten

Historien og meningsmålingerne peger på, at han bliver Københavns næste overborgmester, men betyder det overhovedet noget for universitetet? Universitetsavisen har forsøgt at afæske Frank Jensen nogle konkrete bud på, hvad KU’s ansatte og studerende kan bruge ham til

I 100 år har København haft en socialdemokratisk overborgmester, og det ser kommunalvalget den 17. november ikke ud til at ændre noget som helst ved.

Meningsmålingerne er med Frank Jensen og det samme ser SF’s spidskandidat Bo Asmus Kjeldgaard ud til at være, efter at have ombestemt sig et par gange. Som det ser ud nu, er Frank Jensens hovedmodstander, Venstres Pia Allerslev, milevidt fra at kunne true den tidligere justitsminister, der nu er på vej tilbage i politik.

På den baggrund – og med fare for at måtte sluge denne artikel om en måned – ser Universitetsavisen ingen grund til at dele sol og vind lige, og vi har derfor ikke besværet os med at udfritte andre kandidater end Frank Jensen for valgløfter, der kan komme befolkningen på Københavns Universitet (KU) til gode.

Studenterlivet

’Dialog’ er et buzzword for Frank Jensen, fra vi sætter os med kaffekopper og diktafon i HK’s monstrum af et hovedkvarter på Islands Brygge. Det modsatte havde også været betænkeligt, så dialog er en god start.

Men hvad tror han selv, at universitetets ansatte og studerende forventer sig af en ny overborgmester?

»Jeg tror ikke, de forventer sig så forfærdelig meget. Folk, og især de unge, interesserer sig jo ikke så meget for kommunalpolitik. Det er selvfølgelig ærgerligt, for jeg mener, at kommunalpolitik handler om folks hverdag, også de studerendes.«

De politisk aktive studerende har nok nogle forventninger.

»Studenterpolitikerne har nok nogle forventninger om, at vi skal arbejde bedre sammen om at skabe et godt miljø, hvor de har videre rammer for at udfolde deres studenterliv både på og uden for universitetet. Og jeg vil gerne gå i tæt dialog med studenterorganisationerne.«

»Der sker en masse ting rent fysisk med universitetet over de kommende år med udflytningen fra Indre By til andre dele af campus, og vi skal se på, hvad der kan gøres for at fastholde et studenterliv i Indre By. Det må ikke gå tabt.«

Læren fra Aalborg

Umiddelbart er der grund til at håbe, at Frank Jensen er universitetets mand. Ud over at være tidligere forskningsminister (1994-96) under Nyrup-regeringen, er han nuværende bestyrelsesformand for Aalborg Universitet på fjerde år.

Og KU kan tage ved lære af Aalborg, mener Frank Jensen. Nordjyderne har nemlig været blandt de bedste i Europa til at bryde den sociale arv og fastholde universitetsstuderende på deres studier. Blandt andet ved hjælp af gruppearbejde og et stærkt socialt fællesskab, mener han.

»Nu skal jeg ikke ændre studieformen på KU, men for mig at se er det, at være en del af et socialt fællesskab fra første færd, med til at fastholde de studerende og undgå, at de falder fra.«

Ingen billigere boliger

En kilde til evig frustration for en studerende på pastabudget er prisen – og manglen – på studieboliger. Men den sandsynligvis kommende overborgmester vil ikke love 5.000 nye boliger, som Ritt Bjerregaard kom til at fortryde, at hun gjorde.

Frank Jensen understreger, at der er blevet bygget flere nye kollegier og studenterboliger, og påpeger, at der inden for de næste tre år kommer 850 nye almene boliger til »overkommelige priser,« som han siger.

Men selv om der bygges nye kollegier, er de ret dyre. Hvor mange penge mener du, at studerende skal have til rådighed om måneden?

»Nu fastlægger vi ikke SU’en på rådhuset, men jeg er godt klar over, at det både er dyrt og svært at finde boliger. Min egen søn læser i København og er gået sammen med en ven om at leje en lejlighed, så de har råd til at bo her som studerende.«

Du kan vel som overborgmester påvirke priserne på kollegier? Er det i orden, at huslejen på Tietgen og andre kollegier er over 3.000 kroner for et værelse?

»Jeg kan ikke påvirke priserne, fordi Folketinget fastsætter et bestemt rammebeløb. Men jeg må indrømme, at Tietgen er en af de flotteste ikonbygninger i byen, og jeg er stolt af, at vores by kan levere en bygning i arkitektonisk superklasse til de studerende. Jeg tror ikke, at man kan komme lavere end 3.000 kroner.«

Heller ikke på fremtidige kollegiebyggerier?

»Det tvivler jeg på. Det er meget, men man skal huske på, at det i København er lettere end i resten af landet at få relevante studiejobs.«

Infrastruktur

I eksamensperioderne er der trængsel i universitetets og Det Kongelige Biblioteks læsesale, og Frank Jensen vil ikke afvise, at et nyt kommunalt hovedbibliotek – som han har planer om – vil kunne bidrage med læsepladser.

Han har også planer om at åbne flere af kommunens institutioner og idrætsanlæg i weekenden, så de studerende kan benytte dem.

På Københavns Universitet brygger man på planer om en såkaldt vidensbydel omkring Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Nørre Allé, som skal knytte Rigshospitalet, H.C. Ørsted Instituttet og professionsskolen Metropol tættere til hinanden.

Desuden har KU tidligere lobbyet forgæves for en metro ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Nørre Allé. Hvordan ser de planer ud med Frank Jensen som overborgmester?

»Jeg ved, at der er sat et stort arbejde i gang for den del af campus, som ligger ved Nørre Allé, og jeg afventer resultatet fra arbejdsgruppen, der består af KU, kommunen og Realdania. Men jeg tvivler på, at der kommer en metro. I første omgang må man nok nøjes med buslinjerne.«

Kollektiv trafik

Apropos, så stiger priserne hele tiden på offentlig transport, som mange af vores læsere tager benytter hver dag, Er det noget, du vil gå ind og påvirke?

»Helt sikkert. Socialdemokratiet og SF har lavet et fælles udspil om at halvere prisen på kollektiv trafik i hovedstaden. Vi har et stort forureningsproblem med trængsel af privatbilisme og vi vil gerne gøre det mere attraktivt for pendlere at tage kollektiv trafik. Vi foreslår, at de folk, som alligevel vælger at pendle, skal betale en bomafgift, der så skal bruges til at sætte prisen på den kollektive trafik ned.«

»Men København har gjort, hvad vi må inden for lovens rammer, så det kræver dog regeringens samarbejde at føre de planer ud i livet, for vi har ikke pengene i kommunekassen.«

Hvad med at give gratis offentlig transport eller studierabat bare til de studerende?

»Det er ikke noget, kommunen kan bruge skattekroner på, men vi vil arbejde på det i Folketinget.«

Franks magt

Du får det til at lyde som om, at de fleste ting afhænger af regeringen. Hvori består din magt til at give bedre forhold til universitetsbefolkningen?

»Københavns Kommune er en stor spiller, men vi er begrænset af, at vi ikke kan lovgive, og der er mange ting, vi ikke må bruge vores penge på. Vi vil understøtte universitetet der hvor vi kan, vel vidende, at det er staten, der driver universitetet.«

Men hvad får universitetets ansatte og studerende konkret ud af, at Frank Jensen bliver overborgmester?

»Det er noget med, at understøtte den udvikling og udbygning, der sker på KU og gøre den så let og dynamisk som muligt.«

Men hvad har du på programmet, som en borgerlig kandidat som Pia Allerslev ikke har?

»Jeg har en masse ting på programmet i form af initiativer på miljøområdet, men mange ting kræver samarbejde fra Folketinget.«

Nu går de borgerlige vel ikke ind for beskidt luft i København?

»De går i hvert fald ikke ind for bompenge.«

Måske er grunden til, at folk ikke interesserer sig for kommunalvalget, at man ikke ved, hvad man får af de enkelte kandidater. Selv om det er staten, der kører universitetet, kunne det være, at der var nogle visioner på området, og at du forestillede dig, hvad de studerende og ansatte gerne ville have af en ny overborgmester?

»Sådan fungerer det ikke. Jeg vil være stærkt optaget af, hvad universitetet gerne vil have, men det er jo ikke kommunen, der skal opfinde deres ønsker. Det er de studerende og ansatte, der skal komme med udspillet.«

ser@adm.ku.dk

Seneste