Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Næsten alt optaget

STUDIESTART - Medierne har beskrevet universiteternes overraskelse over de mange ekstra studerende dette studieår, men fakulteternes studieledere har haft en god dialog med KU’s Uddannelsservice om, hvordan det skulle ske.

Selvom Københavns Universitet (KU) har haft det største optag af nye studerende nogensinde, så er der plads til alle, melder fire fakulteter: Hum, Jura, Life og Nat.

LÆS OGSÅ: Lykkelig studiestart med akilleshæl

»KU har taget et pænt hop fremad i optaget i år, og nu har vi også spændt buen så hårdt, som vi kan, og vi er ved at have fyldt rigtig godt op, men vi har haft en god dialog med fakulteterne om, hvordan det skulle ske,« siger Hanne Harmsen, der er vicedirektør for Uddannelsesservice på KU.

De studerende kan have mange andre problemer end de udfordringer, der følger at et øget optag, og Hanne Harmsen peger på et forhold, der kan have betydning i år.

»Hele krisediskussionen kan have præget de unge og betyde, at nogle nye studerende ønsker sig endnu mere brændende end tidligere, at deres studie skal lykkes. De kan også være bekymrede for at have valgt forkert, fordi de ikke længere er så villige til at hoppe over til et andet studie senere,« siger hun.

Seks procent stigning på Hum

På Det Humanistiske Fakultet (Hum) på Københavns Universitet Amager (KUA) er optaget øget med cirka seks procent i år, og det skyldes ifølge studiechef Annette Moe blandt andet, at to af fakultetets største bacheloruddannelser, Engelsk samt It og Kommunikation, har forhøjet antallet af optagne.

It og Kommunikation har fordoblet optaget, men alligevel kommer stigningen primært fra de små fag, hvor der er blevet fyldt mere op på holdene end de sidste år. Her er dog ikke taget flere ind, end der er plads til, så det er ikke årets seks procents stigning i optaget, der kan afføde overfyldte lokaler.

»På tilvalgsfag kan der være nogen, der tager chancen og dukker op uden at være tilmeldt, fordi de satser på, at nogle tilmeldte ikke kommer. Hvis alle tilmeldte så dukker op sammen med 20 ikke-tilmeldte, så er der et pladsproblem,« fortæller Annette Moe og peger på, at KU’s it-systemer kan drille de nye studerende.

»Fra gymnasiet er de studerende sikkert vant til, at alting kører godt på internettet med deres it-system Lectio, men her kan de måske komme til at opleve, at vi desværre har problemer med KU’s it-system Absalon, og at KU på det punkt ikke er særligt moderne.«

Studiereform på Jura

På Det Juridiske Fakultet siger studieleder og professor Rasmus Kristian Feldthusen, at optaget er øget med cirka otte procent i år, at fakultetet har fysisk plads til alle studerende, og at en studiereform, som fakultetet har arbejdet på i tre år, og som er trådt i kraft i år, også spiller ind.

»Jura har bevæget sig væk fra forelæsninger, og alle nye studerende går nu på mindre hold, seminarhold, end tidligere. I dag er der maksimalt 28 studerende på hvert seminarhold, og vi har plads i alle lokaler til 28 studerende.

Reformen skal også sikre en bedre pædagogik. Hvis du havde spurgt mig sidste år, da vi stadigvæk arbejdede på studiereformen, så havde jeg måske svaret lidt mindre positivt, hvis vi skulle have optaget flere studerende, men i år er jeg optimistisk,« siger Rasmus Kristian Feldthusen. Et problem kræver dog mere opmærksomhed og udvikling:

»Vi arbejder på at gøre KU’s it-systemer bedre, mere fleksible og mere driftssikre for de studerende, fordi det er noget, der betyder mere og mere for kvaliteten af undervisningen,« tilføjer han.

Life er årets højdespringer

På Det Biovidenskabelige Fakultet, Life, oplyser studiechef Agnete Vibholt fra Uddannelse og Studerende, at det ser ud som om, at man får cirka 20 procent flere studerende i år.

Dermed er Life det fakultet ud af fire adspurgte, der har haft den største stigning i antal optagne. I de 20 procent indgår også optag på en helt ny uddannelse på Life, bacheloruddannelsen i Husdyrvidenskab, med 60 optagne. Desuden har fakultetet haft fremgang i optaget på alle uddannelser.

Agnete Vibholt ser det kun som positivt, at der er optaget flere studerende i år, fordi flere studenter er kommet i gang med deres uddannelse. Universitetet opnår en økonomisk gevinst ved det øgede optag, og Agnete Vibholt mener ikke, at Life får pladsproblemer på grund af udviklingen.

Stadig ledige pladser på Nat

På Det Naturvidenskabelige Fakultet, Nat, oplyser Prodekan for Uddannelse Henrik Busch, at man har optaget syv procent flere studerende end sidste år, men han mener ikke, at det forhøjede optag er med til at skabe vanskeligheder.

»Det større optag på Nat giver ikke udfordringer, vi ikke kan håndtere. Vi har allerede ved fastlæggelsen af kapacitetstallene forberedt os på at kunne håndtere et optag, der ligger inden for kapaciteten, og i tidligere år har vi optaget under vores kapacitet og har derfor haft flere ledige pladser før i tiden end i år,« siger Henrik Busch.

anfj@adm.ku.dk

Seneste