Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

NAT-ledelse svarer kritikere

REAKTION - Ledelsen på Det Naturvidenskabelige Fakultet og Biologisk Institut gør offentligt status efter en turbulent uge med demonstrerende studerende, et åbent protestbrev fra 96 ansatte ved Biologisk Institut og en klageskrivelse fra to viceinstitutledere

Nedskæringerne på Naturvidenskab vil koste 16 procent af de ansatte professorer, lektorer og adjunkter jobbet inden 2010, meddeler ledelsen på det kriseramte fakultet. Det er færre stillinger, end kritikere af fakultetetledelsen har fremført. Der kan dog blive tale om yderligere afskedigelser i 2012, hvis økonomien ikke retter sig.

I en pressemeddelelse 8. februar lover ledelsen på Naturvidenskab og Biologisk Institut at forsøge at løse Biologis problemer, »så der ikke gøres for kraftigt indhug i forskningstiden, samtidig med at diversiteten i kursusudbuddet sikres«.

LÆS selv den kortfattede pressemeddelelse herunder.

LÆS OGSÅ: Åbent brev til KU’s bestyrelse fra 96 forskere
LÆS: OGSÅ Åbent brev til KU’s bestyrelse, rektor og dekanen ved NAT fra to viceinstitutledere

PRESSEMEDDELELSE

Der har gennem de seneste uger været fokus på udviklingen ved Biologisk Institut, hvor både studerende og ansatte offentligt har gjort opmærksom på de store nedskæringer, som Biologisk Institut har været igennem. Det kan ikke skjules, at der er tale om voldsomme nedskæringer, men omfanget er ikke så omfattende, som det har været fremme i pressen.

Reelt vil instituttet i perioden 2008-2010 opleve en reduktion i staben af professorer, lektorer og adjunkter på 16%, ikke de 40-50%, som har været fremme. Prognoserne viser også, at såfremt instituttet ikke får balance mellem indtægter og udgifter, vil der kunne ske yderligere reduktion i staben i 2012, således at den totale reduktion vil udgøre 30-35%. Den samlede institutledelse vil nu samarbejde om at løfte denne udfordring, dels ved at øge indtægterne fra ekstern finansiering, dels ved at gennemgå driftsudgifterne. Det er klart, at opretholdelse af et omfattende undervisningsudbud med færre ansatte vil betyde en øget arbejdsbyrde for staben. Instituttet søger gennem en fokuseret indsats omkring kursusudbud og bemanding at reducere byrden, så der ikke gøres for kraftigt indhug i forskningstiden, samtidig med at diversiteten i kursusudbuddet sikres.

Med baggrund i debatten har der i dag, mandag d. 8. februar, været afholdt et møde mellem fakultetsledelse, institutledelse og sektionslederne på instituttet, hvor medarbejdernes frustration og bekymring var på dagsordenen. Der var enighed om, at sagens forløb klart viser et behov for at styrke dialogen mellem ledelsesniveauerne og medarbejderne. Der er derfor truffet aftale om, at fakultetsledelse, institutledelse og sektionsledere fremover mødes regelmæssigt, således at beslutninger og andre forhold af betydning kan blive fremlagt og drøftet. Der er enighed om, at væsentlige spørgsmål drøftes i dette forum som et vigtigt led i dialogen.

Alle erkender behovet for at opnå balance i instituttets indtægter og udgifter. Fakultetsledelse og den samlede institutledelse udtrykker tillid til, at den proces, der er indledt af den siddende institutledelse, er rigtig, og der bakkes op om de beslutninger og de strategier ledelsen har lagt for udviklingen af fakultet og institut.

Ledelsen på Biologisk Institut
Ledelsen på Det Naturvidenskabelige Fakultet

Seneste