Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Naturen får en chance til

SYNSPUNKT - At det i år er internationalt biodiversitets-år har ikke gjort den store forskel for danskerne. Men mange økologiske systemer er ved at forsvinde og sammen med dem ryger de tilhørende arter af dyr og planter.

Biodiversitet er et forholdsvis nyt ord, som ofte oversættes til biologisk mangfoldighed. På det mikroskopiske niveau er en genetisk diversitet en vigtig ressource indenfor områder som bioteknologi, medicin, kosmetik, landbrug og fødevareproduktion.

På mere håndgribeligt niveau er biodiversitet også et synonym for forskelligheden af arter. Hvis der er mange forskellige planter vil der også være mange forskellige dyr, som kan leve i tilknytning til disse.

Biodiversitet har, i de flestes ører, en positiv klang. Beskyttelse af biodiversitet er ikke blot en udgift, det er en investering. Naturen har en værdi, som på mange måder er svær at definere. Hvis den ikke direkte bliver brugt til noget lige nu, har den stadig en værdi blot ved at være der. Man finder hver dag nye stoffer i naturen, som kan bruges i medicinindustrien og naturen bruges desuden systematisk til udvikling af design og produkter.

Ifølge Biodiversitets-konventionen, der blev vedtaget på verdenstopmødet i Rio i 1992, har Danmark, skrevet under på at reducere tabet af biodiversitet inden 2010. Helt konkret er formålet for konventionen at bevare den biologiske mangfoldighed, fremme en bæredygtig udnyttelse af naturen samt at sikre en rimelig og retfærdig fordeling af udbyttet ved at udnytte genetiske ressourcer.

Næsten en fjerdedel af Danmarks dyr og planter er rødlistede og op mod 17.000 af kendte plante- og dyrearter er i dag globalt udryddelsestruede. De væsentligste årsager er ødelæggelse af levesteder, invasive arter, overudnyttelse af natur ressourcer, forurening og klimaforandringer. Op til 30 procent af verdens arter er i risiko for at uddø, hvis vi fortsætter som hidtil med at ødelægge jordens økosystemer.

På trods af tiltag, i form af natur-, miljø- og vandplaner, er det ikke lykkedes Danmark at opfylde kravene til reducering i tilbagegangen af biodiversitet. Årsagen til dette kan være, at der ikke er kommet konkrete tiltag, som har fokuseret direkte på den biologiske mangfoldighed.

Ofte antages det at tiltag som gavner miljø og klima automatisk også gavner biodiversiteten. Der er dog behov for strategier med håndgribelige initiativer, som sikrer at det ikke kun bliver ved snakken.

Idet man ikke har formået at leve op til biodiversitetskonventionens krav inden 2010, har man valgt at udskyde opfyldelsen til år 2020. På ti år kan vi nå at miste meget, men vi har til gengæld også meget at vinde, hvis det endelig lykkes at få vendt afvikling til udvikling.

På Dansk Naturfredningsforenings Wilhjelmkonference den 5. november 2010 vil forskere og forvaltere, kommunalt ansatte og konsulenter sætte fokus på fremtiden. På konferencen blandes teori med praktiske erfaringer. Det er håbet at man på den måde kan skabe idéer og redskaber, som giver Danmark en bedre mulighed for, at nå de nye mål om at stoppe tilbagegangen af biodiversitet inden 2020.

uniavis@adm.ku.dk

Seneste