Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Naturhistorisk Museum dissekerer hvalen i Vejle

NY PLAN - Den nu døde finhval, der strandede i Vejle Fjord, bliver parteret i det østjyske af konservatorer fra Københavns Universitet, inden den fragtes til hovedstaden i løbet af nogle dage.

Først lød meldingen, at den strandede finhval fra Vejle Fjord skulle dissekeres på Statens Naturhistoriske Museum (SNM), der er en del af Københavns Universitet, men nu får det cirka 30 tons tunge dyr lov til at blive i Vejle, inden den køres til hovedstaden for at blive undersøgt nærmere.

»Der er et stort ønske lokalt om, at dissektionen foregår der, og det har vi valgt at imødekomme. Hvaler er nogle fantastiske dyr, og interessen for dem er stor i hele landet«, siger formidlingschef Hanne Strager fra Statens Naturhistoriske Museum.

Første skridt er at få kød og spæk skåret fri, samt at få de vitale organer ud, så de kan undersøges nærmere. Dette arbejde kommer til at foregå i Vejle, hvor konservatorerne fra SNM vil tage vævsprøver i løbet af formiddagen mandag den 21. juni.

Museum har ekspertisen

»Som nationalt museum for naturhistorien er det en af vores opgaver at stille ekspertise til rådighed, når behovet opstår ude i landet. Det gælder også i den konkrete sag, hvor vi gerne vil hjælpe Vejle Kommune. Men samtidig skal vi sikre, at vi får taget de prøver, som er nødvendige af hensyn til forskningen,« udtaler Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Selve masserationen, hvor skelettet gøres rent for kødrester, skal imidlertid foregå i København, hvor man har de nødvendige faciliteter.

Statens Naturhistoriske Museum rummer en af verdens største hvalsamlinger og har som forskningsinstitution de folk og den ekspertise, der skal til for at håndtere undersøgelsen af det store dyr.

Hvalen kan udlånes

Ifølge Hanne Strager vil det tage et par måneder at gøre skelettet klar til at blive udstillet.

»Vi medvirker gerne til, at finhvalen kan udstilles i Vejle, men det kan sandsynligvis ikke blive permanent, da Statens Naturhistoriske Museum har en forpligtelse til at stille materialet til rådighed for forskningen,« siger Hanne Strager.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste