Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Naturvidenskab afskaffer rusturen

STUDIESTART - Det er slut med rusture på Det Naturvidenskabelige Fakultet fra 2012, i hvert fald som de kendes i dag. Frustrerede studerende har ikke været inddraget i afviklingsprocessen.

Kommende naturvidenskabsstuderende på Københavns Universitet (KU) kan komme til at kigge langt efter ildelugtende spejderhytter, ølstafetter og studietidens pinligste, mest uforglemmelige øjeblikke.

Som led i en ny studiestartsstrategi på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat), der træder i kraft i 2012, har fakultetsledelsen udformet en ambitiøs plan for den første uge i kommende studerendes studietid. Men den legendariske rustur er ikke en del af visionen.

Rost rusprogram sløjfes

Mathilde Borg Dahl, som studerer Biologi på tredje år og er medlem af Nat-rådets bestyrelse, er uforstående over ledelsens beslutning, og det forundrer hende, at de studerende ikke er blevet taget med på råd.

»Alle de frivillige kræfters erfaringer er fejet af banen. Vi har en bunke af information fra gamle rusvejledere om, hvad der virker og ikke virker, som slet ikke er blevet taget i betragtning i forbindelse med udformningen af den nye studiestartsstrategi.«

Ifølge Matilde Borg Dahl er der ikke identificeret nogen problemer med det nuværende system. Tværtimod får studiestartsprogrammet på Naturvidenskab ros, siger hun.

»Det er meget underligt, at man vælger at satse så intensivt på at lave noget om, som fungerer upåklageligt,« siger hun.

Hyttetur henlægges til fritiden

Fakultetets fælles ledelsesforum, der står bag den nye strategi, skriver i et notat, at ændringerne skal indføres i en åben proces, hvor studienævn, rusvejledere, Nat-rådet m.fl. inddrages og inviteres til at bidrage aktivt.

Men der står samtidig, at ledelsen allerede har besluttet, at uge 35 fremover skal foregå på campus.

»Dermed får de nye studerende de bedste muligheder for at møde fagmiljøer og deres nye uddannelsessted i den første uge på studiet. Som konsekvens heraf udfases de nuværende hytteture i uge 35,« hedder det i notatet.

Der kan dog fortsat arbejdes med muligheden for hytteture efter uge 35.

Men ifølge de meldinger, de studerende har fået af ledelsen, betyder det i praksis, at rusturen skal foregå i de studerendes fritid – det vil sige sommerferie eller en weekend.

Ledelsen laver kontroløvelse

Mathilde Borg Dahl mener ikke, at begrundelsen for ledelsens ændringer kan findes i de høje frafaldsstatistikker for naturvidenskabsstuderende på KU.

Der er nemlig ikke noget, der tyder på, at de første 14 dage på studiet, som de er skruet sammen nu, øger frafaldsprocenten. Tværtimod er det påvist, at rusturen har en positiv virkning på frafaldet.

Hun kalder i stedet ledelsens beslutning for en kontroløvelse. Der er nemlig langt fra lagt op til at spare penge med det nye forløb, tværtimod er nogle af ledelsens visioner meget storslåede, ifølge Mathilde Borg Dahl.

khkr@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste