Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Nedlæggelse af forskernes personlige hjemmesider strider imod KU’s strategi

Ti professorer, lektorer og adjunkter på Økonomisk Institut protesterer imod universitetsledelsens planer om at nedlægge forskernes personlige hjemmesider.

På Økonomisk Instituts Zoom lunch meeting den 8. september var en af meddelelserne fra institutleder Christian Schultz, at efter beslutning højere oppe i systemet vil forskernes personlige hjemmesider på en KU-webserver gradvis blive nedlagt. Andetstedsfra siger rygterne, at beslutningen er begrundet med et ønske fra den centrale kommunikationsafdelings side om at homogenisere KU’s web.

Vi er en gruppe af forskere ved Økonomisk Institut, som ønsker at tilkendegive en dyb bekymring over dette. Begrundelserne er:

1. De personlige hjemmesider på en KU-server fungerer som et særdeles nyttigt arbejdsredskab til udveksling af forsknings- og undervisningsstof med vores danske og udenlandske kolleger og i forhold til studerende i både ind- og udland.

DEBAT

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

2. Sidernes indhold og funktion har i høj grad med kerneopgaver som forskning, uddannelse og forskningsformidling at gøre. Alle tre elementer sammenkobles ved hjælp af disse sider. Og det naturlige og mest praktiske sted at have materialet placeret er nu engang en KU-webserver. Blandt de forskere på udenlandske universiteter, vi samarbejder med, er brugen af personlige hjemmesider i eget universitets regi tilsvarende almindelig.

3. De personlige hjemmesider supplerer den officielle forskerrapportering (pt. Curis). De kan ikke erstattes af sådan skabelonbaseret kommunikation og heller ikke af institutternes bredere anlagte forskningsformidling eller af blogservicen på sites.ku.dk. Den enkelte forsker har brug for den frihed og fleksibilitet, det giver at have sin egen side. Og eksistensen af disse sider bidrager til den mangfoldighed, sidernes brugere værdsætter.

4. Konsekvensen af en nedlæggelse af de personlige hjemmesider vil forventeligt være, at mange af forskerne får deres personlige hjemmeside hostet ved hjælp af gratisløsninger som Google Sites. Andre vil måske vælge en betalingsserver. I begge tilfælde vil sidernes brugere, altså andre forskere, studerende og den bredere offentlighed, ikke kunne undslippe den omfattende tracking, der følger af den type løsninger.

5. Det vil blive sværere for almindelige brugere at gennemskue, om en given hjemmeside repræsenterer en universitetsansat forsker eller en, som bare udgiver sig for at være det.

6. Nedlæggelse af forskernes personlige hjemmesider på en KU-webserver vil mindske synligheden af ph.d.’er og postdocer og medføre, at bl.a. udenlandske ansøgere til forskerstillinger vil beholde deres personlige hjemmeside ved det tidligere ansættelsessted. Det er dårligt for KU’s brand.

Vi kan ikke drage anden konklusion, end at afskaffelse af forskernes personlige hjemmesider strider imod Københavns Universitets strategi: »KU er et internationalt orienteret universitet«, der lægger vægt på »kritisk tænkning og sandhedssøgen, inden for rammerne af en rummelig og anerkendende kultur med plads til mangfoldighed«.

Underskrevet af Miriam Gensowski (lektor), Christian Groth (lektor emer.), Mette Gørtz (lektor), Marc Patrick Brag Klemp (adjunkt), Claus Thustrup Kreiner (professor), Søren Leth-Petersen (professor), Anders Munk-Nielsen (adjunkt), Peter Birch Sørensen (professor), Peter Norman Sørensen (professor), Finn Tarp (professor).

Seneste