Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Nedskæringer på universitetet kan koste arbejdspladser i det private

SYNSPUNKT - Som leder hos en af landets største private rådgivere undrer jeg mig over de aktuelle nedskæringer og afskedigelser på centrale fagområder på Københavns Universitet – geomorfologi, jordbund og GIS hos geograferne; økologi, zoologi og botanik hos biologerne.

Disse fagområder uddanner netop de kandidater, vi og kommunerne har brug for i vores VVM-undersøgelser (VVM=Vurdering af virkninger på miljøet) for at leve op til EU’s skrappe miljøkrav.

Det giver god mavefornemmelse at foreslå et alternativ for en ny motorvej mellem Ølholm og Vejle, som ikke forstyrrer de landskabeligt værdifulde og orkidebevoksede ravinedale ved Vejle ådal. Og det er pragtfuldt at stå på Danmarks hidtil største faunabro over motorvejen ved Give og se, at den ligger godt i forhold til Pilkmosen, og at der er friske krondyrspor på den. Jeg kan nævne mange flere eksempler på, at vores rådgivning virker.

De EU-påkrævede VVM-undersøgelser af blandt andet store infrastrukturanlæg er baseret på en registrering af det eksisterende landskab, jordbundstype, kulturmiljø, friluftsliv, plante- og dyreliv og sammenhængen mellem disse faktorer. Dette er helt nødvendigt – og i øvrigt et EU-krav – for at kunne vurdere påvirkningerne af et givent anlæg og at kunne sammenligne alternativer på et internationalt niveau. Undersøgelserne gennemføres af geografer, biologer, hortonomer, landskabsforvaltere og landskabsarkitekter i et tværfagligt samarbejde.

Geografer og biologer ønskes

Geografen skal kunne se på topografien og arealanvendelsen, hvordan landskabet er dannet og har været udnyttet, og hvilken jordbundstype der er. Endvidere skal geografen have oplært en forståelse for landskabets nuværende og potentielle funktion og værdi for mennesker, planter og dyr, også selvom landskabet i dag udnyttes til andre formål.

Biologen bestemmer plante- og dyrearter – herunder specialiteter som karplanter, svampe, laver, mosser, padder, dagsommerfugle, natsværmere, græshopper, løbebiller, fugle og flagermus – på en given lokalitet. Sammen værdisætter de lokaliteten og sætter den ind i en større landskabsøkologisk sammenhæng.

Men det kræver, at de pågældende medarbejdere har de rette kvalifikationer fra deres uddannelse.

Et relevant spørgsmål til den nye videnskabsminister, til rektor for Københavns Universitet og til dekan for det naturvidenskabelige fakultet må derfor være:

Vil I være med til at understøtte de vigtige miljøopgvaer, som kommunerne og de private rådgivere har, herunder på VVM-området, opgaver som vi – også internationalt – har forpligtet os til? I så fald er nedskæringer på disse områder helt uacceptable.

Anne Eiby er sektionsleder hos COWI. Hun udtaler sig i dette synspunkt som privat person. Indlægget er ikke et udtryk for COWIs holdning.

Seneste