Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Nedskæringerne er dit ansvar, Helge Sander

SYNSPUNKT - Åbent brev til Videnskabsministeren

Kære Helge Sander

DET ER MED STOR bekymring, at vi – studerende såvel som ansatte – ser, at der nu lægges op til markante nedskæringer på Københavns Universitet.

Det er i den forbindelse meget beklageligt, at du som ansvarlig minister ikke vil forholde dig til nedskæringerne, især fordi meget nu tyder på, at nedskæringerne på Københavns Universitet ikke bliver de eneste.

Københavns Universitet skal nedlægge omkring 130 stillinger. Dette kan ikke undgå at få markant negativ indflydelse på forskning og undervisning. Og det ser ud til, at Københavns Universitet ikke vil være ene om at spare stillinger væk.

Du taler om store budgetter, og flere midler til universiteterne. Vi fremhæver besparelser og fyringer som en klar konsekvens af en forfejlet finansiering af universiteterne. Konstante krav om effektiviseringer og politisk styring af, hvad universitetet skal bruge penge på, fører til en ustabil økonomi og klare forringelser.

I EFTERÅRET VAR VI GLADE for at se, at der i forhandlingerne om globaliseringsmidler blev afsat flere penge til de udsultede lave taxametre. Derfor er det yderst skuffende, at det nu viser sig, at disse penge faktisk bliver taget fra universiteterne selv.

Vi har svært ved at se, hvordan man kan tale om markante eller massive investeringer i universitetsuddannelserne, når investeringerne krone for krone finansieres af nedskæringer andre steder i universiteternes bevillinger. Blandt andet gennem den generelle to procents besparelse, som universitetsledelserne skal finde år efter år på både uddannelse og forskning.

SITUATIONEN BLIVER naturligvis ikke bedre af, at de midler, der er blevet hentet på universiteterne, nu føres tilbage som bundne midler. Altså penge, som kun må bruges til et specifikt formål.

Der er i dag færre penge, som universiteterne frit kan disponere over, end der var tidligere.
Man kan altså ikke nøjes med at fokusere på størrelsen af vores tilskud, for problemet består i høj grad i, hvordan tilskuddene gives. Vi kan ikke redde vores ansatte, vores undervisning eller forskning med penge, der er øremærket til andre specifikke formål.

DU HAR SOM MINISTER udtalt, at uddannelse og forskning skal være i verdensklasse. Hvis der skal være nogen chance for, at vi når de ambitiøse mål, er det nødvendigt, at du tager ansvar som minister.

Du må hæve dig over at flytte penge fra den ene kasse til den anden og i stedet sætte dig i spidsen for reelle og markante investeringer, der kan sikre dansk forskning og uddannelse i fremtiden.

Det ville være meget oplagt, at du startede dette arbejde med at tage den løbende to procents nedskæring af bordet. Det ville herudover være oplagt, at du viste tillid til de universitetsbestyrelser, som du selv har konstrueret, ved at give dem flere frie midler og et reelt økonomisk råderum.

Det ville bringe os videre end det aktuelle talfnidder, og det ville give rum for reelle forbedringer.
Så hvad er det du venter på?

Seneste