Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Nekrolog: Et højst usædvanligt livsforløb er slut

MINDEORD - Forhenværende studieleder for Det Juridiske Fakultet Holger Hansen er gået bort. Hans gode ven Ejvind Bjørnkjær har skrevet dette mindeord.

Forhenværende gårdejer, universitetslektor og minister, lic. jur. Holger Hansen fra Tågeby ved Mern afgik søndag pludseligt ved døden, kort før sin 86-års fødselsdag.

Med Holger Hansens død slutter et højst usædvanligt livsforløb. Efter folkeskolen blev han landmand – på fødegården i den sydsjællandske landsby Tågeby – han blev politisk engageret i en ung alder, valgtes af Venstre til Mern sogneråd i 1958 og sad ubrudt her og i den senere Langebæk kommunalbestyrelse indtil 1973.

Som 30-årig blev han et af Folketingets yngste medlemmer, da han slog nabokredsens – Præstøkredsens – fremtrædende kandidat, Poul Hartling. Holger Hansen var medlem af Folketinget i 15 år og beklædte betydelige poster, blandt andet som formand for Folketingets socialudvalg. I 1973 udnævntes han af Poul Hartling til miljøminister og minister for Grønland.

Han var som menneske såvel som politiker i alle henseender redelig. Nok kæmpede han engageret for de sager, han gjorde til sine, men han lagde vægt på en ordentlig og saglig tone og fik derfor venner i alle partier.

Efter regeringens afgang 1975 var han medlem af tinget i endnu et par år, men foretog så et stort karriereskift, da han som 47-årig begyndte at læse jura ved Københavns Universitet. Trods sine kun syv års skolegang gennemførte han studiet på minimal tid og blev derefter i et par år sekretær i Statsministeriet, hvor han blandt andet knyttedes til Mediekommissionen 1980.

Året efter fik han et kandidatstipendiat ved Københavns Universitet, han skrev licentiatafhandling om Folketingets stående udvalg og blev i 1986 ansat som lektor. Det organisatoriske og politiske talent førte hurtigt til valget som studieleder for Det Juridiske Fakultet i en årrække, men også til en lang række formands- og udvalgsposter for skiftende regeringer.

Efter pensioneringen var han blandt andet medlem af Demokratifonden, ligesom han leverede bidrag til tidsskiftet Juristen – deriblandt i 2002 en vægtig analyse af statsretlige og politiske problemer omkring folkeafstemningerne vedrørende EU.

I den seneste halve snes år har han nydt sit otium i Tågeby, som i alle årene var udgangspunkt for hans virke, sammen med sin hustru, cand. mag. Anna Sofie Hansen, og tæt knyttet til sine børn, der alle tre blev jurister, samt en stor flok børnebørn.

Holger Hansen begraves fredag eftermiddag fra Mern Kirke.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste