Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Nekrolog: Ingeborg Ulla Netterstrøm, specialkonsulent, ph.d.

NEKROLOG - Mandag aften den 4. november 2013 døde Ingeborg med en kræftdiagnose, der blev konstateret blot seks uger tidligere. Hun døde i en alder af kun 59 år. Det er næsten ikke til at fatte, at en kollega det ene øjeblik underviser på adjunktpædagogikum uden det mindste tegn på sygdom, og det næste øjeblik er væk. Ikke desto mindre var det sådan, hendes nærmeste kollegaer ved Pædagogisk Center Samfundsvidenskab oplevede det. Det var et chok.

Ingeborg var en erfaren kvinde inden for voksen- og universitetspædagogik. Hun blev kandidat i dansk og religion ved KU i 1985 og arbejdede derefter som ligestillingskonsulent ved Arbejdsformidlingen i København og pædagogisk konsulent ved AOFs daghøjskole i Ballerup.

I 1998 forsvarede hun ph.d.-afhandlingen “At udvikle sig i det moderne – en analyse af læreprocesser i daghøjskolen” ved Roskilde Universitetscenter, og arbejdede efterfølgende en periode ved Danmark Lærerhøjskole.

Ingeborgs praktiske arbejde med voksenuddannelse førte hende i 1999 tilbage til KU, hvor hun tog del i en større studiereform af medicinuddannelsen. Her bidrog hun til udvikling af studenteraktiverende og casebaseret undervisning.

Hun kastede sig også ud i et ret unikt feltstudie, hvor hun igennem en årrække fulgte en studieårgang ved medicin.

Desværre fik hun kun lejlighed til at publicere en enkelt artikel baseret på dette spændende og omfattende materiale, da fakultetet valgte at omstrukturere og nedlægge det lektorat, som Ingeborg sad i.

Det var i samme periode Ingeborg sad i bestyrelsen for Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), hvor hun bl.a. var medarrangør af DUN-konferencen i 2002, der satte fokus på evaluering.

Omstrukturereringerne fik Ingeborg til at søge ind ved Forsvarsakademiet, hvor hun i næsten fire år var med til at udvikle pædagogiske kurser. I april 2013 vendte hun tilbage til KU, denne gang ved Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Her fik hun desværre kun otte måneder, men i den tid nåede hun at være involveret i en række spændende pædagogiske udviklingsprojekter, blandt andet de seneste uddannelsespolitiske tiltag i krydsfeltet mellem universitetspædagogik og innovation/entreprenørship.

Da Ingeborg vendte tilbage til KU forstod hun i øvrigt at sætte sine tidligere erfaringer i spil og inddrage den tværdisciplinære indsigt, hvilket blandt andet resulterede i et samarbejde mellem nogle af os erfarne kollegaer på en ny og inspirerende måde.

Men mest af alt var hun en helstøbt person med sans for kunst, litteratur og musik, og hun var altid opdateret i dagsaktuelle politiske spørgsmål, som hun gerne ville diskutere på vej ned af trappen til kantinen, i pausen mellem undervisningstimer, eller hvor det lige kunne passe ind.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste