Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Ny innovationshub på Søndre Campus

Innovation — Der ligger et kæmpe potentiale gemt i både de studerende og ansatte på Søndre Campus, mener Michala Brechling - daglig leder af den nye innovationshub KU PLUS. En af deltagerne i innovationshubben forklarer her om det nye tiltag.

Det Juridiske, Det Teologiske og Det Humanistiske Fakultet bliver sjældent omtalt som arnesteder for forretningsinnovation. Og hidtil har de såkaldte ‘innovation hubs’, der skal hjælpe studerende og forskere med at skabe forretning ud af deres forskning, fokuseret på discipliner som IT, ingeniørarbejde eller medicin.

Men dette billede skal nu ændres på KU med etableringen af en ny innovationshub på Søndre Campus.

KU PLUS ligger i det nye bygningskompleks, der deles af Jura, Teologi og Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA). Den daglige leder af hubben, Michala Brechling, mener, at der er et stort potentiale gemt i både de studerende og ansatte på fakulteterne. Og, til forskel fra andre hubs, vil KU PLUS ikke kun huse typiske virksomheds-start-ups, men også inkorporere sociale initiativer og uddannelsesinnovation – og hjælpe undervisere med at introducere nye læringsmetoder og præsentere de studerende for cases fra verden uden for KU’s mure.

»Det handler om at hjælpe de studerende med at finde nye måder at bruge deres fagområde, viden og færdigheder til at skabe værdi uden for universitetet. Ikke nødvendigvis finansiel værdi, men værdi forstået mere bredt. Det handler om at engagere både studerende og undervisere og om at række ud til folk fra forskellige discipliner og vise dem nye måder at bruge deres fag og færdigheder ‘ude i samfundet’ til at tackle udfordringerne i verden i dag,« siger Michala Brechling.

De første projekter

De første projekter er allerede flyttet ind i hubben.

FIRE Journal er UCPH Fiscal Relations Law Journal – et elektroniske tidsskrift, som har modtaget støtte fra Fonden for Entreprenørskab. Her inviteres studerende til at skrive innovative videnskabelige artikler (under supervision fra forskere og jurister), som derefter bliver peer reviewed. Klarer artiklerne testen, publiceres de i et åbent elektronisk tidsskrift. FIRE Journal fungerer som en almindelig publikation, der ikke åben for studerende, men også optager bidrag fra eksperter i skatteret og for repræsentanter fra andres discipliner, som på den ene eller anden måde beskæftiger sig med problemer relateret til skattelovgivningen.

Det handler om at hjælpe de studerende med at finde nye måder at bruge deres fagområde, viden og færdigheder til at skabe værdi uden for universitetet

Michala Brechling, daglig leder af KU PLUS

The SEED hjælper flygtninge med at navigere i det danske arbejdsmarked. Planen er at give flygtninge tutorials på flere sprog, som kan introducere dem til dansk arbejdskultur og hjælpe dem med at finde ud af, hvilke færdigheder, de har brug for i netop deres profession i Danmark.

Fresh.land blev grundlagt i juni 2015 og prøver at bekæmpe problemerne med lange leveringsforsinkelser og for mange mellemmænd i forsyningskæden mellem landmænd og detailhandlen ved at introducere en ny bæredygtig model, som forkorter kæden væsentligt og skaber et direkte link mellem producent og sælger. Fresh.land’s website giver også individuelle kunder mulighed for at købe produkter direkte fra landmændene.

Vejen til verden udenfor

Andre projekter står i kø til at starte inden for KU PLUS-rammerne. De inkluderer en podcast om digitaliseringens effekt på borgerrettigheder og hverdagslivet, en gruppe studerendes planer om at digitalisere processen bag huskøb og også et projekt, som søger at gøre såkaldte Multi-Faith Spaces bedre.

Man behøver dog ikke være entreprenør og have et firma for at være med i hubben. Michala Brechling understreger, at »du kan bruge hubben på mange forskellige måder,« og at den er tænkt som en hjælp til studerende, der vil tage deres første skridt ind i den professionelle verden. Målet er skabe en indgang til verden udenfor ved at forbinde studerende med både startups på universitetet og eksterne virksomheder, ved at organisere workshops og netværksevent og ved at give de studerende mulighed for få praktikophold eller samarbejde med eksterne virksomheder om specialer. Hun håber også at kunne udvide de studerendes horisont, når det gælder beskæftigelse efter universitetet, ved at pege mindre oplagte karrierevalg som for eksempel det humanistisk baserede konsulenthus ReD Associates.

KU PLUS holder åbningsreception den 19. juni i bygning 4 (rum 4A.1.13) på Søndre Campus.

Denne artikels forfatter – Ryszard Bobrowicz – er en del af den nye innovationshub på Søndre Campus med sit projekt “In the Search for a Truly Multi-Faith Space”.

Annonce

Seneste