Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

New York, Tokyo eller Berlin? I fremtiden kan du studere i udlandet uden at forlade Danmark

Udveksling — Kan man studere på et udenlandsk universitet uden et gyldigt pas? Ja, mener regeringen, der stiller nyt lovforslag om virtuel udveksling. Københavns Universitet bakker op.

I fremtiden kan du studere i New York, Tokyo eller London – helt og aldeles uden at forlade Danmarks grænser.

Det er i hvert fald ambitionen, hvis regeringen får stemt et nyt lovforslag igennem, der ved ændringer af blandt andet universitetsloven fremover skal gøre det muligt at tage på virtuel udveksling.

Lovforslaget kommer på baggrund af en stigende interesse for andre former for udveksling, »herunder med virtuelle elementer, som et alternativ eller et supplement til traditionel, fysisk studenterudveksling,« står der i lovforslaget, som lige nu er sendt i høring af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Lovforslaget kommer på baggrund af et ønske fra de videregående uddannelsesinstitutioner, der gerne vil lave mere fleksible udvekslingsaftaler.

Vi har i lang tid presset på for virtuel udveksling

Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelse og Studerende, KU

Derfor glæder forslaget også Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelser og Studerende på Københavns Universitet, som fortæller, at fleksibel udveksling længe har været et ønske:

»Vi har i lang tid presset på for virtuel udveksling, fordi det øger mulighederne for de studerende, som for eksempel kan følge fag, som ligger ud over det, Københavns Universitet kan tilbyde. Det bliver også mere fleksibelt, når man for eksempel kan tage et kursus på Sorbonne eller Heidelberg, mens man følger tre fag herhjemme,« siger Rie Snekkerup.

Hun mener samtidig, at den virtuelle udveksling vil kunne skabe et internationalt netværk med andre udenlandske studerende.

»Virtuel udveksling gør, at studerende får langt større fleksibilitet til at sammensætte deres semester og udvekslingsmuligheder på udenlandske universiteter, uden at de skal rejse af sted. Det giver også fleksibilitet den anden vej, at udenlandske studerende kan følge udvalgte kurser på Københavns Universitet,« siger Rie Snekkerup.

Bedre muligheder til flere

Ambitionen med det nye forslag er blandt andet at skabe fleksible udvekslingsaftaler mellem danske universiteter og universiteter i udlandet, der enten kan gennemføres fuldstændig eller delvist digitalt, fremgår det af lovforslaget.

»Studerende kan få mere viden og forståelse for internationale forhold og andre kulturer ved at gennemføre en del af en videregående uddannelse på en uddannelsesinstitution i udlandet,« skriver ministeriet.

Fakta

Lovforslag om virtuel udveksling

●     Ved virtuel udveksling kan studerende gennemføre uddannelse ved en udenlandsk uddannelsesinstitution enten helt eller delvist.

●     Forslaget har ikke til hensigt at ændre mulighederne for fysisk udveksling af studerende mellem danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner.

●     Forslaget har heller ikke til hensigt at ændre på uddannelsesinstitutioners mulighed for i øvrigt at tilrettelægge deres undervisning.

●     Lovforslaget er sendt i høring af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

●     Forslaget omfatter alle videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet understreger også, at nye muligheder for virtuel udveksling ikke skal erstatte den traditionelle udveksling, men blot fungere som supplement – særligt til studerende, som af forskellige årsager ikke kan tage på traditionel udveksling.

»Virtuel udveksling vil kunne give studerende, som for eksempel på grund af fysiske, sundhedsmæssige eller familiære forhold har svært ved at deltage i fysisk udveksling, bedre muligheder for at gennemføre uddannelseselementer på udenlandske uddannelsesinstitutioner,« skriver ministeriet i lovforslaget.

Kulturfattig udveksling

Hos Danske Studerendes Fællesråd ser man også positivt på at skabe mere fleksible udvekslingsaftaler.

»Det er rigtig godt, at man vil udvide mulighederne for at studere på flere forskellige måder. Og at kunne tage et digitalt uddannelselsforløb på et udenlandsk universitet er et spændende supplement til det,« siger Esben Bjørn Salmonsen, formand for Danske Studerendes Fællesråd.

»Det er i udgangspunktet virkelig dyrt at komme på fysisk udveksling, så jeg synes særligt, det er positivt for de studerende, som ikke ellers ville have haft råd til at studere på et universitet i udlandet,« siger han.

Han mener dog ikke, at et digitalt uddannelsesforløb nødvendigvis skal klassificeres som ’udveksling’.

»Den traditionelle udveksling er jo meget mere end bare det faglige – og når alle de kulturelle og relationelle aspekter skæres væk, så ved jeg ikke, om man stadig kan kalde det ’udveksling’,« siger Esben Bjørn Salmonsen.

Og selv om han på et overordnet plan er positivt stemt over for forslaget, kan han være bekymret for, om en ny digital løsning kan risikere at erstatte den fysiske udveksling.

»Den fysiske udveksling er jo ret administrativt kompliceret for mange universiteter, og selv om det fremgår af lovforslaget, at det ikke er intentionen at erstatte den fysiske udveksling, kan jeg alligevel godt være bekymret for, om man fortsat vil prioritere de ressourcer, der skal til for at sende studerende på fysisk ophold i udlandet,« siger han.

Som svar på kritikken oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet:

»Formålet med lovforslaget er at give de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at indgå udvekslingsaftaler med mere fleksible udvekslingsforløb, end det er tilfældet i dag. Formålet er ikke at begrænse de studerendes muligheder,« skriver ministeriet til Uniavisen.

Ministeriet foreslår, at lovforslaget træder i kraft fra den 1. januar 2024.

Seneste