Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

NIAS’ svar til Leif Littrup

DEBAT – NIAS’ leder, Geir Helgesen, afviser Leif Littrups kritik. Han understreger, at de to sinologer, der har foretaget oversættelsen, er uenige i Leif Littrups læsning og tolkning af dele af teksten.

NIAS sendte den 12. december 2012 følgende venlige svar til Leif Littrup:

Kære LeifTak for dine kommentarer til oversættelsen af Xi Jinping interviewet fra 2000, som vi lagde på vores hjemmeside den 29. oktober. Jeg sendte straks dine kommentarer videre til de to oversættere af interviewet. De har svaret, at såfremt en revideret oversættelse udarbejdes (i forbindelse med en fuld oversættelse af interviewet) vil de inddrage dine kommentarer, i givet fald med skyldig henvisning. De henviser også til deres egen kommentar til interviewet: ”Ca. 95% af interviewet er oversat. Begreber og udtryk, der overvejende kun forstås af kinesiske læsere, er udeladt eller tilpasset. Fodnoter er tilføjet af oversætterne.” Det betyder, at oversætterne flere steder bevidst har valgt at tilpasse begreber og udtryk for at fremme læseligheden, baseret på oversætternes skøn. I øvrigt, tak for din venlige interesse. Jeg er glad for at du har gavn af vores hjemmeside. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra læsere som har fundet interviewet interessant.Venligst Geir

Fortolkningsforskelle

Når Leif Littrup her i april 2013 vender tilbage, kan jeg tilføje, at NIAS også siden december 2012 har fået mange positive internationale tilbagemeldinger på oversættelserne af interviewet.

LÆS: Leif Littrups kritik af oversættelsen i Uniavisen her.

Forleden her i København, da NIAS modtog en delegation fra den nye samarbejdspartner, Fudan Universitetet i Shanghai, lykønskede vicepræsidenten for Fudan Universitet direkte NIAS for at være det første forskningsinstitut, der identificerede Xi Jinpings oversete og usædvanlige interview fra 2000 og fik det oversat til vestlige sprog.

De to danske sinologer, Carsten Boyer Thøgersen og Susanne Posborg, der har oversat Xi Jinpings interview og som er særdeles bekendte med den pågældende periode i Kinas historie, er uenige i Leif Littrups læsning og tolkning af teksten og den forståelse af Kinas historie fra 1968 til 2000, som Leif Littrup med sin fejllæsning fremlægger.

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste