Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Novembervalg

KUMMENTAR - Involvér dig. Diskutér med kolleger og ledelse, deltag i debatten her i avisen og stem til universitetsvalget, lyder rektor Ralf Hemmingsens opfordring.

»Året har 16 måneder: November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november, november, november.«

Sådan skrev digter Henrik Nordbrandt, og – lad os set det i øjnene – denne november måned virker ekstra lang og ekstra mørk. For ét emne fylder i denne måned meget for ledelsen og medarbejdere her på KU: Besparelser. Regeringens forslag til finanslov betyder nemlig et markant fald i universitetets indtægter, og derfor er vi nødsaget til at skære i KU’s budgetter.

Rektoratet skal i samarbejde med dekanerne lave nogle svære prioriteringer, der skal implementeres i den kommende periode. Vi har som ledelse sat alle kræfter ind på at finde modeller, der besparer ’smart’, og som så vidt muligt ikke går ud over universitetets kerneydelser: uddannelse og forskning. Men det er store besparelser, og alle projekter og områder er under lup. Især vil der vil komme beskæringer på ph.d.-området og administrationsområdet.

Det eneste konstante er som bekendt forandringer – og der vil ske en del forandringer her på KU i den nærmeste fremtid som følge af besparelserne. Som ledelse skal vi træffe nogle meget svære valg, men heldigvis kan vi her på KU også se frem til nogle ’lettere’ valg. Ugen 23. – 27. november står nemlig i universitetsvalgets tegn. Her afholdes der valg til bestyrelsen, akademiske råd, institutråd, studienævn og ph.d.-udvalg.

»I tider med besparelser, utryghed og firkantede meninger om universiteternes BMI er det endnu mere vigtigt, at kritik og konstruktive ideer får en klar stemme.«

’Big bang’ er årets valg blevet døbt af opfindsomme sjæle. Formentlig ikke fordi valget vil forårsage en total revolution, men fordi universitetsvalget i 2015 er det største valg, der har fundet sted på KU. Mere end 56.000 studerende og ansatte skal i år til stemmeurnerne. Mandag den 23. november vil alle stemmeberettigede modtage en mail med et link til det elektroniske valg.

Og jeg vil gerne opfordre til, at alle stemmeberettigede gør brug af deres ret. For i tider med besparelser, utryghed og firkantede meninger om universiteternes BMI, er det endnu mere vigtigt, at kritik og konstruktive ideer får en klar stemme.

Organerne udstikker en kurs, men understøtter også, at den åbne debatkultur kan trives og folde sig ud. Og det er vigtigt. Det er vigtigt for universitetets sammenhæng på tværs, men det er også vigtigt for os som ledelse. For organerne bidrager med deres kurs, drøftelser og rådgivning til at tegne det hele billede af vores store og mangfoldige universitet. Og det er uvurderlig viden at få – ikke mindst, når vi er tvunget til at foretage nedskæringer.

De mørke skyer kan dog ikke skjule, at KU i dag har et særdeles godt udgangspunkt i forskning, positiv udvikling af studiemiljøet og stærke relationer til omverdenen, både herhjemme og internationalt. Det skorter ikke på gode resultater. Så meget desto mere må man undre sig over regeringens uventede og dramatiske reduktion af investeringer i fremtiden.
De mørke skyer kan i øvrigt heller ikke overskygge KU’s engagement og fællesskab. Og min opfordring lyder: Følg informationerne på KUnet – og først og fremmest: involvér dig. Diskutér med kolleger og ledelse, deltag i debatten her i avisen og stem til universitetsvalget.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste