Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Nu får KU's studerende deres otte timer

FASTE RAMMER - Mindst otte timer om ugen til KU's studerende og 37-timers ugeplaner i semesterperioden. Det er planen fra KU's ledelse. Ændringerne kommer i kølvandet på længere tids kritik af studieforholdene på især de humanistiske uddannelser.

KU er ved at erkende, at man driver et masseuniversitet. De studerende er ikke en lille sluttet kreds af forskerspirer, der planlægger deres disputats i skæret fra et spruttende tællelys og dukker op til eksamen et par gange om året og hilser på professoren.

Moderne studerende går i skole for at lære noget. Og så skal der undervisning til. I 2011 var især Det Humanistiske Fakultet scene for en heftig debat om de ret skrabede semestre, landets største universitet kan tilbyde sine studerende. Og senest er Humaniora blevet beskyldt for at tælle uger uden uddannelsesindhold med i sine semesterplaner for at få kurserne til at virke tungere, end de reelt er.

En næsten gratis omgang?

Fremover skal KU’s fag – på bachelorniveau – tilbyde mindst otte timers undervisning. Pengene hentes i den småfagsbevilling, som KU vedtog i efteråret 2011.

KU’s egne undersøgelser viser dog, at det faktisk kun er ganske få bacheloruddannelser, der tilbyder mindre end otte timers ugentlig undervisning. Ifølge et sagsnotat fra rektoratet (vedlagt denne artikel som pdf), er det kun to procent af uddannelserne, der har »ultralave timetal«.

Dermed er det ikke så svært at leve op til de nye mål. Ifølge rektors notat skal de otte timer inden 2016 dog blive til 12, ligesom kandidatuddannelserne også skal have et minimum – det sidste vil formentlig være en større øvelse.

Ugeplaner skal vise, at KU-studier er fuldtidsarbejde

Den største forandring, som rektors plan lægger op til, er i virkeligheden, at KU tager ansvar for hele den enkelte studerendes arbejdstid i nye vejledende uddannelsesplaner:

»For at tydeliggøre at KU tilbyder fuldtidsuddannelser, vil KU iværksætte udarbejdelse af vejledende ugeplaner, der viser samtlige forventede aktiviteter som eksempelvis forelæsninger, øvelser, forberedelse, anbefalet litteratur og gruppearbejde. De skal anvendes som grundlag for en dialog mellem undervisere og studerende om studiets elementer og omfang,« står der i rektors notat.

»En universitetsuddannelse er mere end undervisningstimer. Det handler for eksempel også om moderne undervisningsformer, undervisernes kompetencer og de studerendes forberedelse. Men de samlede læreprocesser og udbytte for studerende påvirkes også af antallet af timer. Derfor vil vi prioritere undervisningen. Det kan være svært for studerende med få undervisningstimer. Ugeplanerne skal være en hjælp til dem, så de kan bruge tiden optimalt,« siger rektor Ralf Hemmingsen ifølge en pressemeddelelse fra KU.

chz@adm.ku.dk

Seneste