Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Nu får studenterfagforeninger igen mulighed for at kigge Finansministeriet i kortene

FORLIG - I 2013 ville staten ikke længere sende kopier af studerendes ansættelsespapirer til fagforeninger, der ellers fortæller, at de finder mange fejl. Men efter tre års strid får de faglige organisationer nu deres vilje.

Et nyt forlig mellem fagforeningerne SUL og FADL og Moderniseringsstyrelsen betyder, at de faglige organisationer i fremtiden får bedre mulighed for at tjekke, om deres medlemmer får de arbejdsvilkår, de er berettigede til.

Moderniseringsstyrelsen besluttede ellers i 2013 – uden aftale – at ophæve en regel om, at Studenteransattes Landsforbund (SUL) og Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) får en kopi af ansættelsesbrevet, når en studerende bliver ansat i et job under de to forbunds overenskomst, fx en stilling som studievejleder.

Forliget, som er resultatet af tre års forhandlinger, betyder, at SUL og FADL fortsat skal have lov at tjekke, om ansættelsesvilkårene lever op til reglerne.

Og det er en vigtig mulighed, siger formand for SUL Leif Donbæk:

»Der er hele tiden småfejl, det er meget normalt, at timetallet er angivet forkert, eller at arbejdsopgaverne ikke er ordentligt beskrevet, men vi finder også alvorligere ting – SUL har fået bod to gange inden for de sidste ni måneder.«

»Så det betyder meget for os, og det er nok også derfor, Moderniseringsstyrelsen har ville af med ordningen,« siger Leif Donbæk, som også læser jura på Københavns Universitet.

Ingen penge i forliget for foreningerne

I 2015 lagde FADL og SUL pres på Finansministeriet ved at indbringe sagen for Arbejdsretten. Efterfølgende engagerede Akademikernes Centralorganisation sig i sagen på de to forbunds side. Akademikerne har betydeligt flere økonomiske ressourcer end SUL og FADL.

»Da det skete, tror jeg, at det gik op for Moderniseringsstyrelsen, at det her var alvor,« siger Leif Donbæk.

Der er ingen penge i sejren for fagforeningerne, for ifølge forliget betaler hver part deres udgifter til forløbet selv, siger forhandlingsleder for FADL og SUL i sagen Torben Conrad.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Moderniseringsstyrelsen til forliget.

chz@adm.ku.dk

Seneste