Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nu fyrer de på Humaniora

BUDGET 2011 - Det Humanistiske Fakultet har den 18. januar sat navne på de medarbejdere, der skal afskediges. En del har valgt at gå frivilligt.

Tirsdag var en dag, de ansatte på Det Humanistiske Fakultet helst havde været foruden eller i det mindste havde foretrukket var hurtigt overstået. Den 18. januar 2011 var nemlig dagen, hvor der skulle sættes navn på de ansatte, der skal forlade fakultetet, efter dekan Kirsten Refsing i november sidste år meldte ud, at fakultetet skal nedlægge 35 fuldtidsstillinger i 2011 for at spare omtrent 15 millioner kroner til lønninger.

Ifølge Michael Cholewa-Madsen, fakultetsdirektør på Hum, er 16 teknisk administrative medarbejdere (TAP) blevet indstillet til afskedigelse.

De fleste gik frivilligt

Tre videnskabelige medarbejdere (VIP) og 17 Tap har enten taget imod tilbuddet om frivillig fratrædelse med et halvt års løn eller valgt at gå på halv tid de næste enten to eller fire år med fuld pensionsindbetaling for derefter at gå på pension. Otte ledige stillinger er ikke blevet genbesat.

»Det er en beklagelig situation, da det er trist at sige farvel til gode medarbejdere, men lyspunktet er, at vi har givet god tid til afværgerunden, hvilket betyder, at en stor del af besparelsen kan gennemføres ved at folk er gået frivilligt,« siger fakultetsdirektøren.

Ifølge Michael Cholewa-Madsen er ni millioner kroner af den samlede besparelse på 15 millioner kroner på lønbudgettet fundet af frivillighedens vej.

Vrede og resignation

Ifølge lektor Karsten Fledelius, næstformand for Fakultetets Samarbejdsudvalg og fællestillidsrepræsentant for de videnskabeligt ansatte, har de ramte reageret vidt forskelligt, da de modtog den triste besked.

»En del er blevet rigtig vrede, mens andre har resigneret, men generelt er dagen gået stille og roligt,« siger han.

Karsten Fledelius glæder sig over, at afværgeforanstaltningerne, altså tilbuddet om frivillig fratrædelse eller at gå på halv tid, har virket så effektivt, at det er lykkedes at undgå afskedigelser
blandt VIP´erne.

Krænkende udtalelser

Lektor Sune Auken har derimod svært ved at glæde sig, selv om VIP´erne har undgået direkte afskedigelser.

»En del har valgt at tage imod tilbuddet om en frivillig aftrædelse eller nedsat tid, så man kan ikke sige, at VIP’erne har klaret frisag, for vi er blevet færre,« siger han.

Sune Auken roser den lokale fakultetsledelse for at have optrådt fair i en vanskelig situation, men retter samtidig en hård kritik mod KU’s centrale ledelse, som han mener har optrådt »dybt krænkende« i tiden op til fyringerne.

»For nylig kaldte universitetsdirektøren 2011 for det bedste år nogensinde, og det er også meget underligt at kunne se store, dyre bannerannoncer i Politiken om, hvor godt KU er, samtidig med, at man ved, at folk er ved at blive fyret,« siger Auken.

Han mener, at den dårlige stemning er udbredt på Hum.

»Folk stoler ikke på, at ledelsen vil os det godt.«

clba@adm.ku.dk

Seneste