Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nu kan du blive ’shortlistet’ til en stilling på KU

GROVSORTERING - Fremover skal et ansættelsesudvalg håndplukke favoritter blandt jobansøgere, før ansøgningerne sendes videre til faglig bedømmelse.

Du kender måske ordet ‘shortlist’ fra prisuddelinger, hvor en jury håndplukker en håndfuld favoritter, hvoriblandt den endelige vinder kåres af dommerpanelet.

Nu har ordet fundet vej til Københavns Universitets vokabularium. Som det første universitet i Danmark har KU per 20. maj 2015 indført shortlist til rekrutteringen af videnskabeligt personale. Det betyder, at et ansættelsesudvalg fremover udvælger de mest relevante ansøgere, så kun de bedst egnede præsenteres for bedømmelsesudvalget.

Shortlist bliver indført for at skære ned på bedømmelsesprocedurens varighed, så ansættelser kan foregå hurtigere, og så det bliver mere attraktivt at være bedømmer i et bedømmelsesudvalg. Med shortlist-rekruttering forsøger KU’s ledelse at komme forventningen om et stigende antal stillinger med mange ansøgere i forkøbet.

Prorektor: Du er nødt til at grovsortere

Efter der i 2013 blev indført et tenure track-system, som skal sikre forskeren en karrierevej fra adjunkt til lektor, er der flere og flere opslag, der får mange ansøgere. Det fortæller prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm.

»Et konkret eksempel er, da vi for et år siden opslog fire stillinger i universitetets Plant Science Center. Der var knap 100 ansøgere. Vi vil rigtig gerne have stor konkurrence blandt ansøgerne til tenure track-stillingerne, men hvis du har 100 ansøgere, er du nødt til at grovsortere på en eller anden måde,« siger Thomas Bjørnholm.

Ifølge Bjørnholm er det svært at finde folk – særligt fra udlandet – der har lyst til at sidde i et bedømmelsesudvalg, hvor 100 ansøgninger skal bedømmes lige grundigt.

Det kan lektor og AC-fællestillidsrepræsentant Leif Søndergaard nikke genkendende til:

»Det, jeg hører fra mange, er, at det ikke er så interessant at sidde i et bedømmelsesudvalg, for man er ikke med til at beslutte, hvem der bliver ansat. Det er vigtigt for os at gøre det attraktivt at sidde i bedømmelsesudvalg, og det kan man gøre ved at lette arbejdsbyrden.«

Bekymring for screeningens legitimitet

Leif Søndergaard mener, det en god idé at bruge shortlist. Men han fortæller også, at der blandt det videnskabelige personale har været bekymring for det faglige grundlag, screeningen til shortlist skal foretages på.

»Når vi laver de brede opslag, som ledelsen gerne vil have, får vi rigtig mange ansøgninger – også fra åbenlyst ukvalificerede kandidater. Så det giver god mening at screene ansøgningerne, inden de havner hos bedømmelsesudvalget, men vi skal selvfølgelig sikre, at screeningen foregår på et fagligt forsvarligt grundlag,« siger han.

»Det, vi har været bekymret for fra VIP’ernes side i Hovedsamarbejdsudvalget, er shortlist-screeningens legitimitet. Det er vigtigt, at ansøgere vurderes på et fagligt niveau, så shortlist ikke blev en ren administrativ procedure.«

Ledelsen har ret til at håndplukke

Det er fastsat i ansættelsesbekendtgørelsen, at bedømmelsesudvalget skal foretage en ikke-prioriteret bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer.

Tidligere har bedømmelsesudvalget fået alle ansøgninger til bedømmelse, men fremover skal lederen sammen med det ansættelsesudvalg, der varetager den endelige ansættelse, altså udvælge hvilke ansøgninger, der skal vurderes af bedømmelsesudvalget.

Er det et problem i forhold til bekendtgørelsen, at der sorteres i ansøgningerne, før de faglige kvalifikationer vurderes af bedømmelsesudvalget?

»Nej. Sagen er, at du ikke har krav på en faglig bedømmelse, fordi du søger stillingen. Baseret på blandt andet opslagets profil kan ledelsen vælge, hvem der skal sendes til faglig bedømmelse,« svarer Thomas Bjørnholm.

Kan man så ikke risikere, at en leder sorterer en ansøger fra før den faglige bedømmelse, fordi lederen ikke kan lide vedkommende?

»Vi har prøvet at lave screeningen til shortlist meget robust. For eksempel sidder formanden for de faglige bedømmelsesudvalg med i udvalget, der laver en shortlist. Formanden har en særlig ret til at pege på ansøgere, der skal videre til bedømmelse. Desuden sidder der mindst én fagkyndig i udvalget,« siger Bjørnholm.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste