Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nu skal Folketinget beslutte, om der må være bederum på uddannelsessteder

Social kontrol — Skal det være muligt i en offentlig bygning at trække sig tilbage til et særligt lille lokale og bede en bøn eller være alene med sine tanker? Nej, siger Dansk Folkeparti, som nu har gjort spørgsmålet om bede- eller retræterum til en sag for Folketinget. DF skriver, at forslaget skal modvirke islamisk social kontrol.

Før årsskiftet blev folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Marie Krarup opmærksom på lokale 24-0-29 i en af de bygninger, der plejede at hedde KUA, men nu er Søndre Campus på Københavns Universitet.

Lokalet  24-0-29 er et såkaldt retræterum ’til stilhed, bøn eller meditation’, som i 2004 blev indrettet på opfordring fra en lille tværreligiøs forsamling af kristne og muslimer, samt en jøde, en taoist og en meditationsudøver.

Navnet retræterum blev valgt, fordi det var ret religionsneutralt. Men rummet bruges – sådan som det også er angivet på dørskiltet – blandt andet til bøn, muligvis især af muslimer, der gerne vil bede i løbet af deres dag på universitetet. Marie Krarup benytter udtrykket bederum.

»Bederum er reelt islamiske. Vi har aldrig haft bederum i Danmark før den islamiske indvandring. Hvorfor skulle vi det?« skrev Marie Krarup i december til Uniavisen.

»Muslimer skal naturligvis have lov til at være muslimer. Der er trosfrihed i DK. Men de skal ikke have ret til at udføre deres ritualer overalt på alle tidspunkter eller få stillet særlige faciliteter til rådighed. Der er ikke religionslighed i DK. Kristendommen har en særstilling ifølge grundlovens §4. Den må vi holde fast i. Kristendommen er en religion, der skaber sekulariserede rum omkring os – fri for hellig lov og anden overtro. Sådan skal det fortsat være.«

Minister ville ikke gribe ind

Angrebet på retræterummet skabte en del debat, og Marie Krarup, der også havde identificeret bederum på andre offentlige uddannelsesinstitutioner, hentede uddannelsesminister Søren Pind til et samråd på Christiansborg med henblik på at bede ham lukke lokalerne.

Det afviste Pind.

Offentlige uddannelses-institutioner skal ikke understøtte social kontrol ved at indrette lokaler, som kan benyttes til bederum.
Fra bemærkningerne til beslutningsforslag B54 til Folketinget, fremsat af Marie Krarup (DF)

Men Marie Krarup har efterfølgende taget taget sagen et skridt højere op og 18. januar stillet et beslutningsforslag for Folketinget, der som landets lovgivende forsamling kan vedtage en lukning. Forslaget er kort og lyder:

»Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om forbud mod bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner.«

Hindring for social kontrol

Ifølge den skriftlige begrundelse for beslutningsforslaget er formålet at »sikre, at alle offentlige uddannelsesinstitutioner – fra folkeskolen til de videregående uddannelser – ikke understøtter islamisk social kontrol og dermed en videre islamisering af det danske samfund.«

Og videre:

»I takt med at der kommer en større grad af indvandring primært fra muslimske lande, stiger kravet fra indvandrere om at indrette Danmark og få forhold, som tilpasses muslimske forskrifter og sædvaner. I den muslimske tradition er der samtidig en stærk tradition for kontrol af, om andre overholder den hellige lov, shariaen. I Danmark kalder vi det social kontrol.

Offentlige uddannelsesinstitutioner skal ikke understøtte social kontrol ved at indrette lokaler, som kan benyttes til bederum. Det bliver nemlig en mulighed for at kontrollere, om en elev eller studerende benytter disse bederum, og om udøvelsen foregår efter særlige ritualer.«

Annonce

Seneste