Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nu skal Studenterrådet have tiggerhatten klar

STUDENTERSTØTTE - Rektoratet på Københavns Universitet har udstukket nye regler for dialog med og støtte til studenterpolitiske foreninger. Studenterrådet hænger med skuffen, men konkurrenterne er begejstrede

De nye regler introducerer et dialogforum. Her indbyder rektor til tre årlige åbne møder med de studenterpolitiske organisationer og andre interesserede. I det daglige vil rektor dog nøjes med at orientere sig hos de studerende, der er valgt til Universitetsbestyrelsen (hvor de jo er med til at holde ham i ørerne i forvejen).

Det er også den eller de studentergrupper, der sidder i bestyrelsen, som kan få medlemmer udpeget til »udvalg på det centrale niveau på KU,« hvilket for eksempel vil sige det bladudvalg, der fører kontrol med Universitetsavisen eller det ansættelsesudvalg, der indstillede en ny prorektor for nylig.

Studenterrådet har længe siddet tungt på pladserne i KU’s bestyrelse, så her er der ikke udsigt til store omvæltninger. Andre studenterforeninger må fortsat se langt efter en daglig sparring med KU’s rektor.

Rektor holder på pengene

Men dialog og kaffemøder er kun en dimension af studenterpolitik – de nye regler handler også i høj grad om penge. Og her vil rektoratet i fremtiden stramme grebet i tegnebogen. Den samlede pengesum er fortsat knap to millioner kroner om året, og størsteparten bliver også stadig delt ud til de studerendes organisationer på basis af det antal stemmer, de har fået i valgene til KU’s bestyrelse og det antal mandater, de har, i henholdsvis KU’s bestyrelse og akademiske råd.

Men rektoratet beholder en pulje på en halv million kroner, som de studerende fremover skal søge om at få portioner af. Her er kriterierne indtil videre meget vage.

»Støtten skal anvendes til studenterpolitiske aktiviteter med relevans for studerende på KU,« hedder det, og »der lægges vægt på, at aktiviteterne har en bred målgruppe blandt studerende på KU.« Det fremgår dog, at pengene ikke må bruges til at føre valgkamp for.

Studenterrådet: Ikke vores model

Hos Studenterrådet på KU er man ikke glade for de nye regler. »Det her er jo rektoratets projekt,« siger formand Anne Bie Hansen. »Og høringsmaterialet viser jo også, at man ikke har ændret ret meget ved rektors oprindelige udspil.«

SR-formanden hæfter sig især ved den nye aktivitetspulje på 500.000 kroner, hvorfra der skal ansøges penge, hver gang de studerende får en god idé. »Det påfører os en stor administrativ byrde,« siger Anne Bie Hansen.

»Man anbringer os i lidt den samme situation, som forskerne er i, hvor de ustandselig skal søge om midler til deres arbejde.« Det kan skade Studenterrådet, mener formanden, fordi man ikke længere kan langtidsplanlægge som hidtil, da det ikke er givet, at pengene vil være i hus.

Studenterrådet bruger midler på blandt andet at uddanne studienævnsrepræsentanter, udgive en studenterhåndbog, afholde en årlig fagrådsfestival og føre kampagner, senest for et bedre studiemiljø.

»De aktiviteter er drevet af frivilligt arbejde,« påpeger Anne Bie Hansen. »Og der er er ingen af dem, som vi mener er overflødige. Vi håber, at de nye regler ikke betyder, at vi må afskaffe nogle af vores gode traditioner, eller aflyse politiske kampagner. I fremtiden kan vi ikke længere på samme måde love folk, at de ting, vi planlægger, også bliver til noget.«

Slut med partistøtte til ét parti

Hos de socialdemokratiske studerende i Frit Forum er man til gengæld glad for de nye regler. Først og fremmest er der glæde over, at Studenterrådets særstatus bliver afskaffet.

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, formand for Frit Forum i København, mener ikke, det er rimeligt, at Studenterrådet, som ikke er tilknyttet et politisk parti, fremstiller sig selv som en slags elevråd eller medarbejderrepræsentation for KU’s studerende. Han har skrevet om Studenterrådet, at det »med stor dygtighed [har] sikret sig en etpartilignende status på Københavns Universitet.«

»Hvis man sammenligner med Folketinget ville det hidtidige støttesystem svare til, at kun Venstre modtog statslig partistøtte, mens alle andre partier måtte klare sig uden. Derfor er vi i Frit Forum naturligvis glade for, at rektor har været lydhør over for kritikken af favoriseringen af liste Studenterrådet,« siger Rasmus Stoklund Holm-Nielsen. Han fortsætter:

Respekt for andre lister

»Studenterrådet har nydt en udemokratisk særstatus med monopol på økonomisk støtte, men den ordning gøres der nu op med, og i fremtiden vil universitetet respektere, at mange studerende ved universitetsvalget sætter deres kryds ved andre lister.«

Til gengæld er Frit Forum ikke tilfreds med, at de studerende fortsat vil få plads i rektors udvalg baseret på, om de har valgte repræsentanter i KU’s bestyrelse. Her har Studenterrådet nemlig fortsat et solidt fodfæste.

»Til gengæld er det positivt med det nye dialogforum, som forhåbentlig kommer til at skabe mere åbenhed om større sager og problemstillinger, der vedrører de studerende,« siger Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, hvis holdninger har genklang i de andre politiske studenterforeninger.

Bestyrelsesposter giver ikke legitimitet i sig selv

Hos Danmarks Liberale Studerende glæder man sig også over det nye dialogforum og udsigten til at få lige adgang til rektors 500.000 kroners-pulje. »Dog er vi noget skeptiske over for, at rektor har valgt at opretholde så mange områder, hvor han kan vælge udelukkende at samarbejde med de repræsentanter, der sidder i bestyrelsen,« siger Danmarks Liberale Studerendes formand i København, Anne Gæmelke.

»Vi mener ikke, at man, bare fordi man er valgt til bestyrelsen, også er selvskrevet til på vegne af alle studerende egenrådigt at udpege repræsentater til de rektorale råd. Desuden er det dybt problematisk at rektor kan vælge kun at høre bestyrelsesmedlemmerne fremfor alle studenterpolitiske organisationer, når det passer ham bedst sådan. De studerende er ikke en homogen gruppe, som nogle organisationer ønsker at fremstille det, og derfor er det afgørende, at der er mulighed for, at alle kan komme til orde,« mener Anne Gæmelke.

Gæmelke bliver suppleret af sin konservative kollega, Lisa Mette Bartholin, som også er overvejende positivt indstillet til de nye regler. »Vi mener, at de reelt betyder, at KKS får mere reel indflydelse på studenterpolitikken. Men vi ser da frem til at se reglerne i praksis,« siger formanden for Konservative Studerende i København.

chz@adm.ku.dk

Reformklubben og Demokratiske Medicinere, er, ligesom de øvrige omtalte studenterforeninger blevet hørt om de nye regler, men de to grupper har ikke svaret på Universitetsavisens henvendelse.

Seneste