Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Nu skal studerende ansætte deres undervisere

ANSÆTTELSESPOLITIK - Fra sommeren 2013 får KU’s studerende plads i de ansættelsesudvalg, som ansætter forskere og undervisere. Studenterpolitikerne kalder rektoratets beslutning for ’en stor sejr’, der vil være med til at øge fokus på det videnskabelige personales undervisningskompetencer.

Københavns Universitets ledelse har besluttet, at de studerende fra sommeren 2013 skal være repræsenteret i de ansættelsesudvalg, der ansætter det videnskabelige personale. Indtil nu har disse udvalg bestået af repræsentanter for ledelsen og samt de nærmest berørte medarbejdere.

Det sker på baggrund af de studerendes ønsker, og fordi ledelsen prioriterer øget studenter-medinddragelse, forklarer en pressemeddelelse fra KU’s kommunikationsafdeling.

Vigtigt med studenterindflydelse

Særligt på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har indflydelse været et udtalt studenterønske. Derfor indledte studerende ved fakultetet i februar en større kampagne med det let forståelige slogan: De studerende med i ansættelsesudvalget!

Læs mere om kampagnen i denne klumme af Studenterrådet, Sociologisk Fagråd og SAMF-rådet.

Torben Vinter, 23 år, sociologistuderende og medlem af SAMF-rådet, siger om bevæggrundene bag kampagnen:

»Det er vigtigt, at de studerende får indflydelse i ansættelsesprocessen, fordi de ved, hvad en god underviser er. Det er mange år siden underviserne selv sad på skolebænken, og ofte fokuserer de i højere grad på det forskningsmæssige aspekt. De studerende vil kunne sætte en dagsorden i forhold til VIP’ernes pædagogiske kunnen.«

I den officielle pressemeddelelse fortæller rektor Ralf Hemmingsen, at universitetsledelsens beslutning beror på samme overvejelser:

»På tværs af hele KU’s organisation arbejder vi med at skabe endnu bedre uddannelser. I ledelsen har vi blandt andet fokus på, hvordan undervisningskompetencer mere systematisk inddrages og bedømmes, når der ansættes videnskabeligt personale. Og det er min forventning, at de studerende i høj grad vil være med til at sikre det perspektiv, når de fremover inviteres med i ansættelsesudvalgene,« siger Ralf Hemmingsen.

Studenterpolitiker: ’Positiv overraskelse og stor sejr’

Torben Vinter er begejstret for universitetsledelsens beslutning. Men han fortæller også, at det kommer bag på ham, at beslutningen er blevet taget så hurtigt – og på hele KU’s vegne.

»Initiativet startede jo ’lokalt’ på Samfundsvidenskabeligt Fakultet, hvor reaktionerne var ret blandende. Derfor var det også en positiv overraskelse, at vores dekan Troels Østergaard Sørensen havde taget vores forslag med til universitetsledelsen. Og at de vedtog det på vegne af hele universitetet.«

»Vi har selvfølgelig hele tiden vidst, at vi havde gode argumenter. Så beslutningen er en stor sejr for de studerende.«

Hvordan studenterrepræsentanterne i ansættelsesudvalgene skal udpeges, er endnu ikke besluttet, men denne procedure samt anden formalia forventes at være klar inden sommerferien 2013.

Seneste