Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nu vil LA give universiteterne selveje

FOLKETINGET - Liberal Alliance vil med selveje give universiteterne mulighed for at låne penge i deres bygninger og investere langsigtet. Men støtten fra oppositionen mangler, hvis forslaget skal blive til noget.

Liberal Alliance (LA) fremsatte tirsdag den 15. marts et beslutningsforslag i Folketinget, som, hvis det vedtages, vil tvinge regeringen til at give danske universiteter mulighed for at købe deres bygninger for en del af vurderingsprisen.

Det sker få måneder efter, at Venstre-regeringen i slutningen af 2015 ved daværende uddannelsesminister Esben Lunde Larsen blankt afviste Københavns Universitets ønske om præcis det samme.

LA ønsker lavere husleje

Ifølge LA er den nuværende ordning, hvor universiteterne – på nær (det meste af) DTU og CBS – lejer sig ind hos staten, ineffektiv.

»Universiteterne bruger årligt 2,2 mia. kr. på bygninger ud af et samlet universitetsbudget på 17 mia. kr. Et mål med at give universiteterne muligheden for bygningsmæssigt selveje er at nedbringe denne store udgift ved forenkling og afbureaukratisering, så man kan bruge en større del af midlerne på forskning og undervisning,« lyder det i LA’s beslutningsforslag.

Af de 2,2 mia. huslejekroner er en lille halv milliard kroner et overskud, som flyder tilbage i statskassen fra universitetssektoren.

Vil give universiteterne mulighed for at stifte gæld

LA mener også – i lighed med ledelsen på Københavns Universitet, som har beklaget sig i årevis – at der er problemer med den bestående ordning, hvor Bygningsstyrelsen og ikke universiteterne opfører de bygninger, forskere og studerende skal bruge:

»Opdelingen i administrationen af bygningerne imellem Bygningsstyrelsen og universiteterne betyder, at investeringer ikke sammentænkes godt nok med driften. En fornuftig totaløkonomisk disponering kræver, at drift og investeringer varetages af samme administrative enhed,« skriver LA.

Endelig ønsker LA at løbe den risiko at give universitetsledelserne mulighed for at belåne deres bygninger og foretage langsigtede investeringer for pengene – eller miste dem.

Mangler vigtige mandater

Hvis LA’s forslag skal have en realistisk chance for at tvinge regeringen til at ændre politik om universitetsselveje, kræver det støtte fra Socialdemokraterne, og den får liberalisterne ikke.

»Vi støtter det ikke,« sms’er Mette Reissmann, den socialdemokratiske uddannelses- og forskningsordfører til Uniavisen.

»Beslutningsforslaget belyser ikke de økonomiske konsekvenser på hverken lang eller kort sigt for henholdsvis køber og sælger. Så grundlaget er ikke til stede for at støtte det. Det kræver yderligere dokumentation, som vi mener, regeringen må fremlægge, hvis det skal tages alvorligt,« skriver Mette Reissmann.

Mørklægning

Regeringen har i øvrigt selv ikke begrundet, hvorfor den er imod selveje til universiteterne. Ifølge den tidligere uddannelsesminister Esben Lunde Larsen var regeringens beslutning i slutningen af 2015 ‘principiel’, men det er indtil videre det eneste, vi ved om regeringens vurdering af sagen efter en årelang behandling af selvejespørgsmålet i embedsværket.

Ombudsmanden tager i øjeblikket, efter en klage fra Uniavisen, stilling til, om regeringen har ret til at mørklægge beslutningsprocessen, der førte til nej’et til KU. Uddannelsesministeriet har nemlig nægtet at offentliggøre de dokumenter, som regeringens økonomiudvalg (dvs. finans-, erhvervs- og vækst- og skatteministeren) baserede beslutningen på.

chz@adm.ku.dk

Seneste