Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ny app skal afhjælpe eksamensangst

DIGITAL HÅNDSRÆKNING - Et stort antal studerende er så plagede af eksamensangst, at det hæmmer deres præstationer og dermed går ud over deres fremtid. Cand.mag i psykologi Anna Stelvig var én af dem. Nu er hun fri af angsten og har skabt app’en ’Eksamensparat’ designet til at hjælpe studerende med at slippe af med den omsiggribende frygt.

Psykologen Anna Stelvig har ikke bare teoretisk viden om eksamensangst. Hun har også mærket den på egen krop. Eksamensangsten var så stor, at den gik ud over hendes studieresultater og var en stor psykisk belastning i hendes liv som studerende.

Den erfaring deler hun med mange. Problemet var udbredt blandt hendes medstuderende på psykologistudiet. Noget måtte der derfor gøres. Efter selv at være kommet fri af den ødelæggende eksamensfobi besluttede hun at skabe et værktøj med det formål at hjælpe unge til at hjælpe sig selv med at kontrollere angsten:

»Ud fra et ønske om høj tilgængelighed, og fordi jeg er fascineret af de nye teknologiske fællesskaber, valgte jeg at skabe en app. Og den har allerede fået meget positiv feedback.«

App’en Eksamensparat indeholder en lang række øvelser med det specifikke formål at generere en følelse af selvtillid og selvværd hos brugeren, som man kan tage med sig til det grønne bord. En af øvelserne går for eksempel ud på, at man skal genskabe en tidligere succesoplevelse for sit indre blik og forsøge at anvende denne positive følelse til aktivt at bekæmpe forestillinger om, at man ikke dur til noget, eller frygt for at klappen vil gå ned.

Derudover rummer app’en – der er inddelt i en gratis basispakke og temapakker, som man kan erhverve sig efter behov – blandt andet også tips til eksamensrelateret søvnbesvær og gode råd mod overdreven perfektionisme.

Præstationssamfundet presser unge

»Det samfund, vi lever i, presser unge i meget høj grad,« siger Anna Stelvig.

»Fra alle kanter lyder formaninger om, hvor vigtige høje karakterer er. Og det medvirker til, at flere og flere – helt op imod en tredjedel – oplever en angst for at præstere, som går hen og bliver direkte hæmmende for deres uddannelsesforløb. Man ser for eksempel, at unge vælger uddannelse efter, hvordan eksaminerne foregår det pågældende sted, samt at en stor andel studerende ikke opnår resultater, som matcher deres faktiske evner. Vi vil så gerne uddanne vores børn og unge så godt som muligt, men kundskaber kan ikke stå alene. Vi mangler simpelthen et ’ben’, og det er evnen til at formidle.«

Ifølge Anna Stelvig skyldes den udbredte frygt for at blive hørt og bedømt en dybtliggende frygt for, at andre skal bedømme os som personer. Vores hjerner kan simpelthen ikke adskille det at blive hørt i matematik fra at blive bedømt som menneske. Derfor reagerer vi så voldsomt på præstationssituationer.

»Vi frygter, at andre ikke holder af os, og derfor er eksamensangst grundlæggende en selvværdsproblematik,« siger hun.

Ingen trylledrik

Umiddelbart lyder det vildt, at noget så instrumentelt og koldt som en app skulle være anvendelig som redskab til at komme komplekse psykologiske problemer til livs. Derfor lægger Anna Stelvig også vægt på, at app’en bestemt ikke er nogen »trylledrik«, som en-to-tre løser problemerne med eksamensangst. Det vigtige, pointerer hun, er brugerens egen indsats med de øvelser, som app’en lægger frem.

Gennem mentale teknikker og forestillingsbilleder er målet blandt andet at få eksamensangst-plagede studerende til at indse, at eksaminer faktisk slet ikke er så farlige, som vores krop fortæller os, når den reagerer med rystelser, koldsved og søvnbesvær.

Biologisk er vi kodet til at vurdere situationer, hvor vi skal præstere, som truende, så vi kommer op i gear og bliver klar til kamp, forklarer hun. Denne mekanisme er ikke desto mindre ret uheldig i eksamenssituationer, hvor det helt modsat er vigtigt at bevare roen frem for at lægge an til at slå til Søren. Dermed ikke sagt, at nervøsitet i mindre grad nødvendigvis er en dårlig ting. Faktisk kan de famøse sommerfugle i maven hjælpe os til at komme op på mærkerne.

»Det må bare ikke kamme over i angst, som det gør for mange. Og det skal vi fokusere meget mere på, end vi gør i dag,« understreger hun afslutningsvis.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste