Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ny bestyrelse med flere spillere

Bestyrelsen for Københavns Universitet spiller det kommende år med 17 spillere på holdet.

Fusionen mellem Københavns Universitet (KU), Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) betyder nemlig at der i 2007 vil være en overgangsbestyrelse bestående af medlemmerne fra den gamle bestyrelse fra Københavns Universitet samt tre eksterne og tre interne medlemmer udpeget af/fra KVL og DFU’s bestyrelser. De tre nye interne medlemmer er halvårsmedlemmer. 1. havårsmedlemmer sidder 1/1-30/6-07 og 2. halvårsmedlemmer sidder 1/7-31/12-07.

Bestyrelsen vil i år således bestå af ni eksterne medlemmer, tre fra det videnskabelige personale (VIP), to fra det teknisk administrative personale (TAP) og tre studerende.

Anfører er fortsat forhenværende nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen der skal have spillet ni helt nye medlemmer ind på holdet.
Blandt de nye eksterne er Erik Bonnerup, der var formand for KVL’s bestyrelse. Han har en fortid som administrerende direktør for Danica og har blandt andet været formand for Fondsrådet og Tænketanken om Integrationsindsatsen i Danmark.

Et andet nyt prominent eksternt medlem er Landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke der tillige er selvstændig landmand og medlem af eller formand for en række råd og bestyrelser. Det tredje nye eksertene medlem er dr.med. Nils Strandberg Pedersen, direktør for Statens Serum Institut.

Nye TAP-repræsentanter er kontorfuldmægtig Karen Meyn Christensen (2. halvårsmedlem) og laboratoriekoordinator Tove Eckhardt (1. halvårsmedlem).

Nye VIP-medlemmer er Jan K. Schjørring, professor og leder af Faggruppen for Plante- og Jordvidenskab ved Institut for Jordbrugsvidenskab på KU-Life (1. halvårsmedlem) og dr.scient. professor Harald S. Hansen (2. halvårsmedlem).

Stud.scient. Søren Elmer Kristensen (1. halvårsmedlem) og stud.pharm. Pernille Miller (2. halvårsmedlem) er nye studenterrepræsentanter.

Seneste