Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ny chefstilling frustrerer på Biologi

STILLINGSOPSLAG – Nat-dekan Nils O. Andersen har slået stillingen som chef for det nye administrationscenter for Biologi og Idræt op, selvom rektor har indført et kvalificeret ansættelsesstop, og Biologisk Institut har været igennem to store fyringsrunder. En provokation og udtryk for den totale mangel på dialog med de ansatte, mener medarbejderrepræsenter

Chefer er der rigeligt af, men på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) kan ledelsen åbenbart ikke få mange nok.

Sådan tænker de ansatte på Biologisk Institut, efter dekan Nils O. Andersen har slået en ny chefstilling op.

Fakultetet skal oprette fire nye administrationscentre. På de tre centre har de fundet den nye chef blandt de nuværende ansatte.

Kun på det ene, det fælles center for Biologi og Idræt, er den nye stilling som administrationschef blevet slået op, og så vil ledelsen benytte et konsulentbureau ved stillingsbesættelsen. Pris: 110.000 kroner for rådgivning og tests.

Læs om reorganiseringen af økonomiadministrationen her.

Dårlig timing

Det sker kort efter Biologisk Institut har været igennem to store afskedigelsesrunder, og efter at rektor har indført et kvalificeret ansættelsesstop som følge af regeringens genopretningsplan.

Beslutningen har fået medarbejderrepræsentanterne i instituttets samarbejdsudvalg (SU) til at sende et notat til fakultetets samarbejdsudvalg (FSU), hvor de blandt andet skriver:

»Det er uholdbart og urimeligt at man så kort tid efter massive besparelser og fyringer – og med udsigt til yderligere stillingsnedlæggelser – slår stillinger op til nye medarbejdere. Rektor har tidligere på året manet til påpasselighed og har endvidere i mail af den 14. juni pointeret at der skal foretages tilpasninger med vægt på administrationen.«

Læs hele notatet her.

Ringe medarbejderinddragelse

Ifølge Inge Holding, kontorfuldmægtig og næstformand for SU på Bio, er det både timingen, selve beslutningen og ledelsens fremgangsmåde, der frustrerer mange ansatte.

»Vi har opfordret kraftigt til, at stillingen opslås internt først. Det er virkelig svært at acceptere for folk så kort tid efter den sidste fyringsrunde, at der nu skal ansættes yderlig en chef i en nyoprettet stilling,« siger hun og fortsætter:

»Vi er blevet informeret om sagen af instituttets administratorer, som sidder i fakultetets implementeringsudvalg. Vi har blandt andet fået at vide, at der er tale om en ledelsesbeslutning på dekan-niveau, men vi føler ikke, at SU har været hverken informeret eller inddraget nok i sagsforløbet i forhold til fakultetet.«

»Vi har i hvert fald ikke mærket meget til den medarbejderinddragelse, som der tales om i universitetsloven, da vi ikke har haft tilstrækkelig tid eller fået konkrete informationer, så vi kunne snakke om det i samarbejdsudvalget. Vi er på ingen måde afvisende overfor etableringen af fire administrationscentre på Nat – blot mener vi, at vi allerede har gjort meget for at optimere og effektivisere instituttets administration,« siger Inge Holding.

De ansatte i SU ønsker at få belyst, hvordan stillingen kan bidrage til besparelser på de administrative arbejdsopgaver, som regeringen genopretningsplan foreskriver, og så efterspørger de at få en begrundelse for nødvendigheden af at anvende en ekstern konsulent, men de har ikke modtaget et svar endnu.

Chefløn spild af penge

AC-fællestillidsrepræsentant og lektor på Biologisk Institut Leif
Søndergaard mener, at det er spild af penge at ansætte en ny chef.

Han frygter, at administrationen ender med at blive dyrere, og servicen dårligere.

»Administrationen bliver besværliggjort af centre, fordi den daglige kontakt til brugerne går tabt, når medarbejderne samles ét sted. Vores erfaring er, at nye ledere ofte svæver over vandene og udtænker en masse undersøgelser og tiltag, som der slet ikke er behov for. Da de samlede it-afdelingen endte det med at blive mere besværligt at få løst sine problemer,« siger Leif Søndergaard.

Dekan står fast

Nils O. Andersen, dekan på Nat, fastholder beslutningen om at slå stillingen op, fremgår det af en e-mail den 9. august til medarbejderrepræsentanterne.

»Jeg har i henhold til fakultetets kvalificerede stillingsstop vurderet opslaget for den nye administrationschefstilling og i samråd med institutlederne på BIO og IFI besluttet, at stillingen slås op i åben konkurrence for interne såvel som eksterne ansøgere,« skriver Nils O. Andersen i sin e-mail.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra institutlederen på Biologi Karsten Kristiansen

Universitetsavisen har sendt fem skarpe spørgsmål om den nye chefstilling for administrationscentret til dekan Nils O. Andersen.

Læs spørgsmålene, og dekanens svar her.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste