Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ny generation af unge udfordrer universiteterne

SYNSPUNKT - Undervisningen på landets universiteter er ikke, hvad den har været. Og det skal den heller ikke være. På 50 år er danske universiteter gået fra at optage under 3.000 studerende om året til at optage over 23.000 studerende årligt. Denne udvikling udfordrer både undervisningens indhold og form.

Undervisningen skal afspejle, at universiteterne nu skal undervise større og mere forskelligartede grupper af studerende, og at de studerende lærer og tilegner sig viden på forskellige måder. Universiteterne skal være bedre til at tænke i nye og anderledes undervisningsformer og bl.a. have øje for det store læringspotentiale, som f.eks. teknologien tilbyder.

De unge i dag udgør den første generation, der er opvokset med internettet, Facebook og mobiltelefoner. Universiteterne skal forholde sig til, at de studerende stiller nye krav til anvendelsen af it i undervisningen. Vi skal have attraktive studie- og læringsmiljøer, som er gearet til de unge studerende, der i disse dage indtager universiteterne.

Grænseløse kurser

Stanford University har f.eks. kurser, hvor der undervises på tværs af lande- og faggrænser. En dansk ingeniørstuderende arbejdede sidste semester sammen med en polsk arkitekt og en amerikansk businessstuderende om at designe et universitetsbyggeri. Det meste foregik over internettet og ved hjælp af avancerede computerprogrammer fra hver sit land.

Eksemplet er fra en nyligt afholdt konference om it og innovative læringsmiljøer. Her præsenterede Dr. Renate Fruchter fra Stanford sit problembaserede læringslaboratorium, hvor hun har udviklet en uddannelsesmodel for globalt samarbejde. Det skal vi lære af her i Danmark. Teknologien åbner mulighed for, at studerende nemt kan tilegne sig globale og erhvervsrettede kompetencer. Men det kræver, at vi nytænker undervisningsformerne.

Vi skal tænke nyt og anderledes. Vi skal udvikle undervisningen, og vi skal turde kaste os ud i den digitale verden. I den sammenhæng er det essentielt, at vi deler viden om, hvad der virker, og hvordan it styrker undervisningen.
Der har været et stigende fokus på undervisningskvalitet inden for det seneste tiår, og universiteterne har alle fokus på den fagdidaktiske og pædagogiske indsats.
Det er nødvendigt med et vedvarende ledelsesmæssigt og strategisk fokus på udviklingen af undervisningen på universiteterne.

Debat 14. oktober

Jeg har bl.a. derfor taget initiativ til d. 14. oktober at samle universiteternes ledelser, politikere og øvrige interessenter på et debatmøde om universitetsundervisningens udfordringer og muligheder. Her skal vi bl.a. diskutere prioriteringen af undervisningsaktiviteterne og hvordan undervisning og undervisningsudvikling kan fornys og styrkes løbende.

De danske studerende er ikke, hvad de har været. Og det skal de heller ikke være. De er ambitiøse, de er krævende, de behersker ny teknologi, og de udfordrer universiteternes undervisning. Den udfordring skal vi tage op.

Seneste