Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ny gruppeeksamen svæver mellem liv og død

TVETYDIGHED – Socialdemokraternes Kirsten Brosbøl prøvede i går at få svar på, om videnskabsministeren overvejer at genindføre gruppeeksamen. Men Charlotte Sahl-Madsen (K) svømmede uden om sine egne ord og talte om tværfaglighed i stedet.

På et debatmøde for studerende og medarbejdere på Aarhus Universitet den 1. september løftede videnskabsministeren sløret for det, der både af politikere og aviser blev tolket som et comeback for gruppeeksamen.

LÆS: Gruppeeksamen får comeback

»Evnen til at performe i et team er meget efterspurgt i erhvervslivet, og samarbejdsevner får de studerende brug for i alle job. Jeg vil ikke genindføre den gamle gruppeeksamensform, men vi kigger på, om der kan udvikles en eksamensform, som både tester de studerendes evner til samarbejde samtidig med, at den tester den enkelte studerende. Vi har brug for stærkere kompetencer på det tværfaglige,« sagde videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen ifølge Jyllands-Posten på debatmødet på Aarhus Universitet.

På baggrund af udtalelsen kaldte Videnskabsudvalget, med Socialdemokraternes Kirsten Brosbøl i spidsen, ministeren i samråd for at få svar på, hvad hun mente med: »en eksamensform som både tester de studerendes evner til samarbejde samtidig med, at den tester den enkelte studerende.«

Samarbejde betyder tværfaglighed

»Det jeg taler om er, at det fremover, som en naturlig konsekvens af at der bliver indført nye undervisningsformer, også giver mening at overveje nye eksamensformer,« Sagde Sahl-Madsen. »Men vel at mærke eksamensformer, der skal vise de studerendes tværfaglige forståelse. Det skal ubestridt være sådan, at eksamensformerne giver de studerende en individuel bedømmelse.«

»Jeg er i den grad i den indledende fase,« fortsatte ministeren, »hvor jeg drøfter behovet for nye eksamensformer med universiteterne. Det er alt for tidligt at sige noget om, hvordan det konkret skal se ud. Men det bliver meget inspireret og vil ligge i forlængelse af de dialoger, jeg har i forbindelse med mine besøg på landets otte universiteter.«

Det, ministeren er i den indledende fase med, er et oplæg om fremtidens universitetsuddannelser med arbejdstitlen: ‘Uddannelser der matcher samfundets behov.’

Brosbøl blev skuffet

Men det ikke var svar nok for Kirsten Brosbøl, som fem gange i alt forgæves forsøgte at få svar på sit spørgsmål. Til slut blot med sætningen:

»Er du blevet fejlciteret, ja eller nej?«

Brosbøl, der var blevet positivt overrasket over Sahl-Madsens udtalelser i Århus, måtte gå skuffet fra samrådet. Ministeren kom aldrig med en klar umelding om, hvorvidt der er udsigt til en genopfindelse af gruppeeksamen i fremtiden. Hvad ministeren egentligt sagde og ikke mindst mente den sensommerdag i Århus, svævede lidt hen i det uvisse.

Sander var glad

Til gengæld var tidligere videnskabsminister Helge Sander (V), der afskaffede gruppeeksamen i 2005, godt tilfreds med ministerens udmeldinger på dagens samråd.

»Modsat Kirsten Brosbøl så går jeg glad fra det her samråd. Med min holdning til gruppeeksamen er det befriende at høre ministeren sige, at der ikke er planer om at genindføre gruppeeksamen. Så kan I (Kirsten Brosbøl, Per Clausen og Per Husted red.) twiste ordene så meget, I vil, men det er jo i hvert fald en klar melding,« sagde han og sluttede af med et lille skulderklap til sig selv:

»Jeg er helt overbevist om, at der er mange studerende, der er glade for den eksamensform, vi har i dag.«

khkr@adm.ku.dk

Seneste