Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ny måling: Så meget tid bruger KU-studerende på studiet

FRISKE TAL - Jurastuderende bruger mindst tid på studiet, og kun på et fakultet bruger de studerende mere end 37 timer om ugen på deres uddannelse. Resultatet af KU’s Måling af trivsel og tilfredshed er nu offentliggjort.

13 timers undervisning. 15 timers studieforberedelse. 3 timers sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen. 8 timers erhvervsarbejde.

Sådan skærer gennemsnittet af de studerende på KU den ugentlige timekage, viser universitetets nye Måling af trivsel og tilfredshed blandt de studerende. Undersøgelsen er den første siden 2010, og den bygger på svar fra mere end 11.000 studerende, som i november sidste år deltog i spørgeundersøgelsen.

Resultaterne af tidsopgørelsen har her i Uniavisen vakt kritik fra flere studerende, som er utilfredse med, at undersøgelsen ikke tager hensyn til, hvor mange ECTS-point den enkelte studerende er tilmeldt, eller at arbejdsbyrden kan være svingende fra uge til uge i løbet af et semester.

Et fuldtidsstudium er normeret til en arbejdsuge på 40 timer, som er den tid, det vurderes at tage, hvis man skal følge kurser og bestå eksamener svarende til 60 ECTS-point årligt.

Jurister bruger mindst tid på studiet

Sammenholder man svarene om undervisningstid, forberedelse og sociale studieaktiviteter fra fakultet til fakultet, viser undersøgelsen, at de jurastuderende bruger færrest timer på deres studie.

Sammenlagt bruger de hver uge 24,1 timer i snit på studiet.

Modsat består den studierelaterede arbejdsuge for en studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet af 37,5 timer, viser undersøgelsen.

Til gengæld bruger de jurastuderende mest tid på erhvervsarbejde, 10,8 timer i snit om ugen.

Tiden i undervisningslokalerne varierer

Dertil er der betydelig forskelle i, hvordan de studerende bruger deres studietimer fra det ene fakultet til det andet.

Kigger man på undervisningstiden alene, bruger de humaniora- og jurastuderende færrest timer, henholdsvis 7,7 og 7,9 om ugen. På Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet tilbringer de studerende mere end dobbelt så mange timer i undervisningslokalerne, i snit 18,9 timer om ugen.

Derimod er forberedelsestiden stort set ens for studerende på samtlige fakulteter, idet den ligger mellem 14,2 timer om ugen på Science til 15,7 timer på Teologi.

LÆS OGSÅ: Næsten halvdelen af KU-studerende har stress – hver dag

Bjarke.w.pedersen@adm.ku.dk

Seneste