Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Ny ordning sikrer ansatte bedre psykologhjælp

Aftale med sundhedsfirma betyder at medarbejderne på Københavns Universitet fremover også kan få hjælp til at løse helt personlige problemer

Er der grus i samlivet, er problemerne endt i skilsmisse, drikker du for meget, er der rod i privatøkonomien eller har du mistet et nært familiemedlem? Københavns Universitet (KU) vil nu hjælpe medarbejderne med at løse rent private problemer for at undgå at det påvirker deres arbejdsindsats negativt og måske i yderste konsekvens fører til langtidssygemelding.

Ifølge arbejdsmiljøkonsulent Karen Boesen har KU valgt at indgå en ny, forbedret aftale med firmaet Prescriba der tilbyder sundhedsløsninger til private og offentlige institutioner.

Baggrunden er at konsulenterne oplever et stigende behov for psykologisk rådgivning hos de ansatte. Således benyttede 97 medarbejdere sig af den hidtidige ordning i 2007.

En del medarbejdere måtte tilmed afvises fordi det hidtil har været et krav at problemerne er af ren arbejdsmæssig karakter. Medarbejderen skulle også kontakte psykologen via arbejdsmiljøsektionen. At det gik via en kollega på KU, afholdt også en del fra at henvende sig.

»Den nye ordning betyder at den enkelte medarbejder kan ringe direkte til Precribas rådgivningscenter og få hjælp helt anonymt 24 timer i døgnet, 365 dage om året,« siger Karen Boesen.

Hjælp her og nu
Ifølge Benedikte Hertel, sundhedsplejerske og psykoterapeut hos Prescriba, kan det i praksis være vanskeligt at afgøre om det er problemer på hjemmefronten der påvirker arbejdsindsatsen, eller omvendt. Hun mener derfor det er positivt at KU har valgt en ordning hvor medarbejderne kan få psykologisk rådgivning i begge tilfælde.

Hun understreger at selv om der er gode muligheder for at få hjælp, er det ikke det rene tagselvbord.

»Der er ikke ubegrænset hjælp at hente, men der er nok til at medarbejderen kan få overblik over sin situation og få nogle redskaber til at komme videre i sit liv. Det handler om at få hjælp til at få løst et konkret problem her og nu og ikke om personlig selvudvikling eller at få ryddet op i bagagen fra sin barndom,« siger Benedikte Hertel.

Hun vil dog ikke på forhånd lægge loft over hvor mange samtaler den enkelte medarbejder maksimalt kan få, men oplyser at Precriba har et netværk bestående af 160 psykologer, advokater, misbrugskonsulenter og revisorer at trække på.

Afventende medarbejdere
Poul Erik Krogshave, næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), mener at det er positivt at medarbejderne nu angiveligt får bedre adgang til at få hjælp, men han og de andre medarbejderrepræsentanter i HSU er alligevel skeptiske. De har nemlig ikke hidtil kunnet få et præcist svar på hvor meget hjælp den enkelte medarbejder er berettiget til. Han tilføjer at der nu står på HSU-hjemmesiden at man maksimalt kan få ti konsultationer udover visitationen.

»Den nye ordning får mange superlativer med på vejen fra ledelsen der siger at det er den »bedste og dyreste« ordning, men vi har fra medarbejderside hverken været inddraget i opstillingen af kriterier eller valg af leverandør, så kun tiden kan vise om denne forsikringsordning dækker behovet,« siger Poul Erik Krogshave.

Ifølge Benedikte Hertel viser erfaringerne fra andre danske institutioner og virksomheder at tre til fem procent af medarbejderne i gennemsnit kontakter den psykologiske rådgivning i løbet af et år.

Karen Boesen forventer at den nye ordning vil blive anvendt af 200-250 KU-medarbejdere årligt.

clba@adm.ku.dk

Seneste