Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ny plan skal redde Tandlægeskolen

FREMTIDSPLAN – Odontologisk Institut, Tandlægeskolen, har kørt med store underskud gennem flere år. Det skal være slut i 2017, og det betyder nye afskedigelser.

Tredje fase af en ambitiøs plan, der skal sætte en stopper for den dårlige økonomi og de tilbagevendende fyringsrunder på Tandlægeskolen på Københavns Universitet, er nu sat i værk.

Målet er at skabe en bæredygtig Tandlægeskole med udgangen af 2017.

“Jeg er meget ked af, at vi har været nødt til at afskedige dygtige medarbejdere undervejs. Der er ingen tvivl om, at det har gjort virkelig ondt at nå hertil, og jeg er stolt over den store indsats medarbejdere og studerende har ydet for at få skabt det bedst mulige afsæt for en bæredygtig Tandlægeskole,” siger institutleder Anne Marie Lynge Pedersen.

Flere fyringer

Det er faldende basisbevillinger og meget dyre, men uundværlige klinikfaciliteter til uddannelsen af de kommende tandlæger, der gør, at der skal skæres cirka 17 millioner kroner af de årlige udgifter for at skabe balance med indtægterne.

LÆS Tandlægeskolen varsler flere fyringer

Ifølge Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK laboranter og næstformand for det lokale samarbejdsudvalg, betyder planen, at der denne gang skal nedlægges stillinger svarende til ni årsværk blandt TAP’erne (Det teknisk-administrative personale) og 2,25 årsværk blandt VIP og D-VIP (det videnskabelige (deltids-)personale).

Dermed bliver det tredje semester i træk med afskedigelser, og det slider på skolens personale.

”Man kan aldrig acceptere fyringer, men når det er sagt, kan vi godt se nødvendigheden af at handle, da vi har et underskud på 17 millioner kroner, der skal bankes ned,” siger Joan Lykkeaa, der roser institutlederen for at have inddraget medarbejderne i planerne.

Ny studieordning

Ifølge institutleder Anne Marie Lynge Pedersen betyder fremtidsplanen blandt andet, at Tandlægeskolen fremover skal være fokuseret om færre forskningsområder, og at der skal indføres en ny studieordning til september i år.

Målet er at effektivisere driften og brugen af klinikfaciliteterne.

”Vi har foretaget en grundig analyse af alle omkostninger og har nu tilpasset hele uddannelsen, så vi udnytter klinikfaciliteterne optimalt. Der har været fokus på at fastholde omfanget af den kliniske og teoretiske undervisning, og at skabe en mere effektiv sammenhæng mellem studieordningen og klinikkens drift. Ændringerne betyder faktisk, at de studerende vil få mere tid på klinikken end hidtil,” siger Anne Marie Lynge Pedersen.

Studerende inddraget

Den nye studieordning gør, at den sene af de i alt tre kliniktider fra klokken 14.15 til 16.30 skæres væk.

Ifølge Amin Fallah, formand for studenterforeningen Odontologisk Forening har de studerende indtil nu ikke kunnet mærke de helt store konsekvenser af de tilbagevendende besparelser.

De oplever, at der er færre patienter på klinikken, fordi brugerbetalingen er sat op som følge af den dårlige økonomi, og så må de arbejde sammen to og to, når de skal øve sig i at lave broer.

”Vi kender jo ikke udfaldet, så jeg kan ikke sige, om vi bliver tilfredse eller ej med den nye studieordning, men jeg vil rose institutlederen for, hvordan hun har håndteret besparelserne. Vi har haft tre studerende med i arbejdet i arbejdsgruppen, og føler at vi er blevet hørt,” siger han.

clba@adm.ku.dk

Seneste