Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

NY PROGNOSE: 160 millioner i overskud i 2012

BUDGET – Vurderingen lyder, at året ender med et plus på 160 millioner kroner mod et minus på 22 millioner kroner, som der ellers var budgetteret med. Ledelsen vil nu afsætte 100 millioner kroner til at ansætte nye forskere.

Ledelsen på Københavns Universitet (KU) har i flere år advaret om, at en stejl økonomisk skrænt truede universitetet fra 2012, men på bestyrelsesmødet den 9. oktober var al snak om krise og dybe økonomiske huller, som KU kan falde i, forstummet.

Årsagen er, at der vil blive skabt ro om universitetets økonomi med sikre, stabile bevillinger de kommende tre år, hvis regeringen som ventet får sit forslag til finanslov vedtaget.

KU’s egne analyser viser således, at indtægterne vil stige fra cirka 7,9 milliarder kroner i 2012 til cirka 8,2 milliarder kroner i 2015.

Desuden kunne universitetsdirektør Jørgen Honoré præsentere bestyrelsen for den seneste budgetprognose, hvor ledelsen skønner, at 2012 ender med et overskud på 160 millioner.

Større indtægter

Han forklarede på bestyrelsesmødet, at det forbedrede resultat til dels skyldes engangsindtægter på cirka 52 millioner kroner som følge af, at KU har fået medhold i to sager mod SKAT om betaling af mødemoms og godtgørelse for energiafgifter.

Desuden er indtægterne cirka 58 millioner kroner højere end ventet, fordi forskerne har haft succes med at søge eksterne midler, altså støtte til forskningsprojekter fra private og offentlige fonde, fra virksomheder samt fra EU.

Uddannelsesindtægterne er også 5,3 millioner kroner højere end ventet, da de studerende har bestået flere eksaminer, der udløser STÅ-midler, og KU’s bonus for studerende der bliver færdig med studierne til tiden ser ud til at blive 8 millioner kroner højere, end der var budgetteret med.

Faldende Vip-løn

Til gengæld bekymrede det bestyrelsen, at prognosen viser, at lønudbetalingerne til de videnskabeligt ansatte (VIP) vil falde med 43 millioner kroner i år.

Ifølge universitetsdirektøren er det den usikre økonomiske situation, der længe herskede, som har gjort afdelinger på hele KU forsigtige med at ansætte nyt personale.

Desuden tager det tid at ansætte en ny lektor eller professor, påpegede han.

Meld klart ud

Lektor Leif Søndergaard, bestyrelsesmedlem valgt af det videnskabelige personale, bekræftede, at man lokalt fortsat ikke tør bruge af pengene.

Han efterspurgte, at rektoratet gav ledelsen på fakulteterne og institutterne lov til at melde klart ud, at det faktisk går meget godt med økonomien.

»Vi vil holde helt op med at tale om skrænten, og hvis nogen spørger til økonomien, svarer vi, at de skal ansætte nogle flere VIP’er,« svarede Jørgen Honoré.

100 nye stillinger på vej

Honoré tilføjede, at ledelsen vil indstille til bestyrelsen, at den åbner for pengekassen. Således planlægger man at øge VIP-lønnen med 100 millioner kroner årligt, så det bliver muligt at ansætte flere professorer og lektorer.

Stillingerne vil blive fordelt ud fra fakulteternes relative størrelse, og pengene tages fra egenkapitalen, der er på omkring 1,1 milliard kroner.

Dermed tyder altså også på, at det kvalificerede ansættelsesstop snart er fortid, forudsagde Jørgen Honoré.

Det blev indført af rektoratet i april 2010, efter KU i december 2009 havde nedlagt 135 stillinger for at spare 70 millioner kroner.

LÆS: Rektor indfører kvalificeret ansættelsesstop

clba@adm.ku.dk

Seneste