Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Ny støtte til Klarlund fra internationale forskere

UVVU-SAG - Bente Klarlunds fagfæller i International Society of Immunology and Exercise giver hende en tillidserklæring oven på uredelighedsdom i UVVU. Ifølge advokaten Jens Ravnkilde demonstrerer erklæringen, at der er alvorlige problemer med UVVU's måde at fungere på.

Bestyrelsen i foreningen International Society of Immunology and Exercise (ISEI) har skrevet under på, at de ikke tror på, at professor Bente Klarlund Pedersen personligt og med overlæg har forfalsket videnskabelige data. Formuleringen fra ISEI’s engelsksprogede erklæring lyder: »We do not believe that Professor Pedersen intentionally and personally falsified data from her laboratory.«

UVVU beskylder sådan set heller ikke Bente Klarlund for at have forfalsket data, i stedet har UVVU dømt hende for at være groft uagtsom og dermed ‘uredelig’ ifølge udvalgets definition af dette ord.

Det er ikke ukontroversielt, at UVVU bruger ordet ‘uredelig’ om (groft) uagtsomme handlinger. Lektor i dansk sprog Dorthe Duncker, KU, har i en artikel i Uniavisen betegnet det som ‘lidt på kanten’.

LÆS OGSÅ: Uredelighed er en værre redelighed.

Ravnkilde: minister må mene, at støtteerklæring er forstemmende læsning

Men selv om ISEI dermed udtrykker tillid til, at Klarlund er uskyldig i noget, hun strengt taget ikke er anklaget for at have gjort, mener advokaten Jens Ravnkilde alligevel, at erklæringen fra Klarlunds fagfæller »kaster et negativt lys over UVVU’s kendelse.«

»Sagen er, at det af erklæringen fremgår, at selv om UVVU havde beskyldt Klarlund for at anvende fiktive data, så ville ISEI tro mere på hende end på UVVU. Dette bør være forstemmende læsning for uddannelses- og forskningsministeren, eftersom det nu er femte gang, at et udenlandsk organ underkender UVVU i forbindelse med Klarlund-sagen,« skriver Jens Ravnkilde i en mail til Uniavisen.

Han gør opmærksom på, at tre forskningstidsskrifter, der har publiceret artikler af Bente Klarlund, har meddelt, at de ikke agter at tilbagetrække eller korrigere hendes arbejde trods UVVU-afgørelsen.

To af tidsskrifterne er ifølge Ravnkilde uenige i afgørelsen fra UVVU, og et tredje mener, at problemerne, som UVVU har fundet, ligger under bagatelgrænsen. Dertil kommer, at den toneangivende internationale komité ICMJE, har tilkendegivet, at forfattere – modsat UVVU’s opfattelse – kun er ansvarlige for indholdet af deres eget bidrag til en videnskabelig artikel, og dermed medvirket til at undergrave et andet aspekt af UVVU’s kendelse.

»Endelig ser vi nu, at den internationale paraplyorganisation for Klarlunds forskningsområde udtaler, at hvis der kommer en beskyldning fra UVVU om uredelighed, så tror de mere på hende end på UVVU,« mener Jens Ravnkilde.

Klarlund: får mange støttende tilkendegivelser

Det er ikke første gang, Bente Klarlund får støtte fra fagfæller.

En forsamling af 70 danske forskere, anført af professor i medicin Niels Borregaard, har tidligere klaget over UVVU’s behandling af Bente Klarlund og kritiseret, at UVVU anvender begrebet ‘uredelighed’ om fejlbehæftet forskning, ikke alene om regulært snyderi.

Bente Klarlund er glad for støtten fra ISEI, som hun tidligere har været formand for i en periode:

»Jeg er på vej hjem fra Geneve nu, hvor jeg har holdt et foredrag på en europæisk kongres. Jeg får mange tilkendegivelser fra internationale kolleger, der udtrykker forbavselse over at man i Danmark kan blive stemplet uredelig uden at have snydt,« skrev hun 9. september i en mail til Uniavisen.

»Jeg er naturligvis glad for støtterklæringen fra ISEI. Jeg var ikke klar over, at de havde taget initiativ til dette, førend den nærmest lå på nettet.«

chz@adm.ku.dk

Seneste