Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ny strategi ignorerer fusionsplaner

STRATEGIPROCES – Ifølge rektor Ralf Hemmingsen gør planen om at fusionere de fire ’våde’ fakulteter det ikke nødvendigt at ændre på udkastet til en ny strategi 2016.

Kan Københavns Universitet (KU) have en strategi, hvor en af de største organisatoriske ændringer i universitets femhundrede år lange historie ikke bliver nævnt?

Ja, slog rektor Ralf Hemmingsen fast på det afsluttende åbne debatmøde om den nye strategi 2016, der blev afholdt i Festsalen den 26. oktober.

»Processen i forbindelse med ændringen af strukturen på de ’våde’ fakulteter er synton med grundtonen i strategien. Fusionen skal ses som første skridt på vejen mod at realisere strategiens mål om for eksempel at øge det interne samarbejde og hjemtage flere forskningsmidler,« sagde Ralf Hemmingsen.

Ny udvikling

Processen med at udforme en afløser for ’Destination 2012’ blev skudt i gang for cirka et år siden, og ledelsens oplæg har været sendt i høring internt på KU og hos eksterne interessenter siden den 15. august.

Læs strategiudkastet her (Kræver login som medarbejder eller studerende.

Men den 19. oktober sprang bomben, da de fire dekaner for de ’våde’ fakulteter, nemlig Det Biovidenskabelige Fakultet (Life), Det Farmaceutiske Fakultet (Farma), Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) foreslog, at de fusioneres til to fra 2012. Et Nat-Life og et Sund-Farma fakultet.

Den nye udvikling ændrer altså ikke på udkastet til den nye strategi, som rektor kaldte ’et solidt forankret dokument’ på mødet.

Begrænset fremmøde

Her præsenterede rektor og prorektor det foreløbige tekstudkast, de skriftlige høringssvar, og der var også mulighed for at komme med kommentarer og stille spørgsmål fra salen. Alle ansatte og studerende var indbudt, og cirka 60 havde takket ja.

Medlemmerne af KU´s bestyrelse var også til stede for at få de sidste input.

Det endelig strategiudkast skal nu udformes, inden bestyrelsen skal tage endelig stilling til det på et møde den 6. december.

clba@adm.ku.dk

Seneste