Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ny strategi skal bringe forskere og studerende tættere sammen

Strategi — Københavns Universitets nye strategi sætter fokus på talent og samarbejde frem mod 2023.

Flere medlemmer af Københavns Universitets bestyrelse klappede spontant, da universitetets nye strategi var vedtaget, efter at titlen og de sidste rettelser var forhandlet på plads på mødet den 11. december.

Der skal ikke gå mange dage, efter du er begyndt at studere på KU, før du mærker suset fra forskningen.

Rektor Henrik Wegener

Ikke kun fordi strategien endelig var i mål, efter en maratonlang proces, der startede i marts, men også grundet tilfredshed med det endelige resultat.

Rektor Henrik Wegener roser, at så mange ansatte og studerende har deltaget aktivt i arbejdet med strategien gennem de sidste måneder. Mere end 350 medarbejdere og studerende har bidraget med mere end 450 sider med input.

»Jeg synes, at vi har sat ambitionsniveauet højt og vist vilje til at nå længere og højere. Vi har fået fat i noget af det, der må og skal være kernen i KU,« siger Henrik Wegener.

I denne nye, tredje strategi, der løber frem til 2023, vil vi fokusere på bedre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mellem fagområderne og i de administrative processer.
Fra strategien 'Talent og samarbejde'

Tættere på forskningen

Rektor fremhæver kapitel to som det vigtigste for de studerende, da det handler om at sikre tættere kobling mellem forskning og uddannelse og mellem uddannelse og praksis.

»Forskningen skal gennemsyre alle uddannelser, og de studerendes engagement og aktive deltagelse skal bidrage til forskningen,« står der blandt andet.

Der er ikke meget pølsefabrik over strategien. Tværtimod er der fokus på, at KU skal tilbyde inspirerende, udfordrende og intensive uddannelser.

Elias Westergaard, studentervalgt bestyrelsesmedlem

»Tanken er, at der skal ikke gå mange dage, efter du er begyndt at studere på KU, før du mærker suset fra forskningen. Jeg er ret sikker på, at de studerende vil opleve, at der kommer konkrete nye tilbud, der giver dem mulighed for at komme tættere på forskningen gennem deres studietid,« siger Henrik Wegener.

Han tilføjer, at de studerende også kommer til at opleve, at uddannelserne bliver koblet tættere sammen men arbejdsmarkedet på længere sigt, og at studiemiljøet bliver mere intensivt med bedre mulighed for at møde forskerne og underviserne i uformelle rammer.

Behøver ikke koste ekstra

Regeringens omprioriteringsbidrag betyder, at KU frem til 2021 årligt bliver beskåret to procent af bevillingen til uddannelser.

Henrik Wegener mener, at det alligevel er muligt at realisere målene i den nye strategi.

»Vi skal hele tiden udvikle måderne, vi gør tingene på, selv om det selvfølgelig er lettere, hvis der følger nye penge med. KU har stadig et stort budget, og ændringerne behøver ikke at medføre store merudgifter,« siger rektor.

Tilfreds studerende

Økonomistuderende Elias Westergaard – den ene af de to studentervalgte bestyrelsesmedlemmer – er glad for, at det er lykkedes at få målet om af forbedre det psykosociale studiemiljø med i strategien.

Fire fokusområder

1. Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent

2. Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis

3. Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt

4. Ét samlet og fokuseret universitet

Desuden er han godt tilfreds med, at ‘praksis’ har fået en bred betydning, som både det der foregår på og uden for universitetet.

»Der er ikke meget pølsefabrik over strategien. Tværtimod er der fokus på, at KU skal tilbyde inspirerende, udfordrende og intensive uddannelser. Koblingen mellem forskning og uddannelse er et særligt kendetegn ved universitetet, og det har strategien et godt blik for,« siger han.

Lokal forankring skal sikres

Undersøgelser viser, at 80 procent af alle virksomhedsstrategier aldrig rigtig forlader bestyrelseslokalet og kommer ud og lever i organisationen.

Det bliver rektors ansvar at sikre, at det ikke går galt på KU.

Ifølge Henrik Wegener bliver et af midlerne et såkaldt strategisk årshjul, der skal sikre, at alle institutter forholder sig til strategien.

»Jeg kan ikke forestille mig, at der ikke er dele af strategien, som et institut vil have lyst til at arbejde videre med,« siger han.

Det er blandt andet meningen, at alle institutledere skal inddrage de studerende og ansatte i at lave en årlig målplan for, hvordan det går med at realisere målene i strategien.

»Du kan sige, at en løbende strategisk dialog bliver bygget ind i systemet,« siger Henrik Wegener.

Ni uddannelsesmål

Strategien indeholder ni mål for uddannelserne på KU:

  1. Fremme læringsmiljøer, som skaber rum for formelle og uformelle møder mellem videnskabelige medarbejdere og studerende.
  2. Skabe gode rammer for alle fagmiljøers bidrag til forskningsbasering af uddannelserne og tydeligt anerkende excellent undervisning.
  3. Videreudvikle modeller for inddragelse af studerende i forskningsaktiviteter og gøre det meritgivende i uddannelsen.
  4. Styrke og koordinere KU’s indsatser inden for pædagogik og didaktik og udbrede nye evidensbaserede undervisningsmetoder, herunder sparring, feedback og tutorials med videre.
  5. Styrke de studerendes mulighed for at arbejde med praksisorienterede elementer i undervisningen, for eksempel via case- og problemorienterede undervisningsformer, der også styrker kompetencer til at samarbejde på tværs af fag.
  6. Understøtte de studerendes karriereplanlægning og tydeliggøre, hvordan uddannelserne kan bringes i spil på arbejdsmarkedet, herunder styrke indsatsen med at give studerende forudsætninger for innovation og entreprenørskab.
  7. Etablere talentprogrammer i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere nationalt og globalt.
  8. Udvikle og udbrede brugen af digitale undervisningsformer, så undervisning bliver koblet til e-læring.
  9. Styrke undervisernes kompetencer inden for digitale undervisningsformer og sikre videndeling på tværs af fagområder

 

 

Seneste