Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ny strategi skal satse på arbejdsglæden

SYNSPUNKT - Vi skal have den bedste strategi på KU for at få de bedste resultater af arbejdet med kerneopgaverne forskning og undervisning. Samtidig skal vi have de bedste arbejdsforhold for alle vore 7.000–12.000 kolleger. For at det kan lykkes, skal vi sikre, at arbejdsglæden er så stor, at alle har lyst til både at komme på arbejde, og være på arbejdet sammen med kollegerne.

Derfor skal vi også have den bedste personalepolitik. Det har vi heldigvis også. Men på nuværende tidspunkt har vi den dog blot i skriftlig form på papir og elektronisk. Vi mangler på flere områder, at den også respekteres på alle KU-arbejdsstederne.

Derfor er det en vigtig opgave i forbindelse med strategiarbejdet, at den fortsatte udvikling af personalepolitikken også indgår som en væsentlig del at KU’s strategi. Og det har stor betydning, at vi får alle inddraget i denne opgave. Medarbejdersiden i HSU har med tilfredshed konstateret, at der er lagt op til, at alle inddrages i processen med ny strategi på KU.

Inddragelsen i strategiprocessen glæder os særligt på medarbejdersiden på baggrund af, at der desværre har været for mange eksempler på, at denne inddragelse ikke er sket. Og hvad værre er, inddragelsen er blevet overset og tilsidesat på trods af den meget glimrende skriftlige personalepolitik, hvor der for eksempel også er formuleret, at vi som ansatte, skal have både indflydelse og medbestemmelse.

Inddragelse afgørende

Men der er forhåbentlig snart lys forude, idet vi oplever en begyndende forståelse for, at for eksempel indførelsen af et nyt mailsystem er så vigtigt et projekt, at der også skal være en tilfredsstillende inddragelse af alle, fordi kommunikationen med e-mail er et af de absolut vigtigste arbejdsredskaber for alle vore kolleger. Med den rette inddragelse af alle, kan vi utvivlsomt også meget lettere opnå forståelse for logiske ændringer og forbedringer af mailsystemet.

En regulær inddragelse i projekter vil også betyde, at vi oplever og får arbejdsglæde på KU. Og når kodeordet arbejdsglæde allerede er indskrevet i personalepolitikken, er det ikke for meget at forlange, at vi også virkeliggør det med arbejdsglæden.

I en videooptagelse til strategiprocessen gøres der opmærksom på, at vi på KU skal have glæde ved arbejdet. På et møde i Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet for nylig var en væsentlig del af konklusionen, at arbejdsglæden var afgørende for at opnå de ønskede resultater af indsatsen med kerneopgaverne undervisning og forskning. Mål og resultat af arbejdet med KU’s strategi skal derfor også omfatte både udvikling, forbedring, respekt for og efterlevelse af personalepolitikken.

Indflydelse til medarbejderne

Det var ordene. Så kort kan det også siges, selv om nogle siger, at jeg ikke kan begrænse mig og taler meget, så dem vil jeg ikke skuffe, men blot citere lidt fra Destination 2012 som den nye strategi for 2012-2016 skal afløse:

”En attraktiv arbejdsplads”
Mål: At øge KU’s attraktionsværdi som arbejdsplads, både for danske og udenlandske medarbejdere.

Københavns Universitet skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle føler, at de bidrager til universitetets fælles mål. Medarbejderne er og bliver KU’s altoverskyggende ressource, og uden en forbedring af KU’s attraktionsværdi som arbejdsplads vil det blive vanskeligt, at fastholde og tiltrække medarbejdere.

I de kommende år skal god ledelse, målrettet kompetenceudvikling og en tidssvarende personalepolitik være begreber, der forbindes med Københavns Universitet. Kort sagt: medarbejderne skal have rammer, som gør, at de kan udfolde deres originalitet, kompetencer og engagement optimalt.

Universitetet skal dermed ikke blot være en åben organisation, der danner en tidssvarende ramme om den originalitet, åndsfrihed og sandhedssøgen, som er en forudsætning for gennembrud af ny viden og erkendelse. Det skal også være en organisation baseret på ansvarlighed, engagement og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor problemer afdækkes og løses, og hvor alle bidrager aktivt.” Citat slut.

Medarbejdersiden i HSU havde dengang både indflydelse og medbestemmelse på den tekstformulering i Destination 2012 og formuleringerne er fortsat egnet til genbrug og forbedring i arbejdet med Strategi 2016.

Seneste