Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ny undersøgelse: Studerende mangler undervisning i kunstig intelligens

ChatGPT — Studerende undervises ikke til virkelighedens arbejdsmarked, når de ikke lærer om kunstig intelligens, mener forsker, der opfordrer KU til at gøre den nye teknologi til en del af de studerendes hverdag.

I disse uger sidder de fleste studerende på Københavns Universitet med næsen begravet i bøger og forelæsningsnoter forud for de kommende eksamener.

Nogle sidder måske også med bærbaren åben og bruger kunstig intelligens som ChatGPT i forsøget på at forstå pensum. Men noget kunne tyde på, at det er færre, end man måske tror.

En ny undersøgelse viser nemlig, at de fleste studerende hverken får undervisning i brugen af kunstig intelligens eller selv bruger værktøjerne. Og de, der bruger kunstig intelligens, bruger det primært til simple opgaver som opsummering af en tekst, og ifølge forskerne bag undersøgelsen udnyttes potentialet for kunstig intelligens dermed på ingen måde.

Universitetet har et ansvar for at uddanne studerende til den virkelighed, der er i samfundet og det arbejdsmarked, som de kommer ud til

Mark Friis Hau, postdoc

»Over halvdelen har ikke fået nogen instruktion overhovedet i brugen af kunstig intelligens. Og når vi dykker ned i dataene, kan vi også se, at flere af de respondenter, som fortæller, at de har modtaget instruktion, så dækker det over, at de har set nogle YouTube-videoer,« siger Mark Friis Hau, som er postdoc ved Sociologisk Institut og Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.

Sammen med Lasse Suonperä Liebst står han bag undersøgelsen, der som den første har kortlagt brugen af kunstig intelligens blandt universitetsstuderende herhjemme. I alt medvirker 649 studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i undersøgelsen.

En af konklusionerne er blandt andet, at de studerende har en sund skepsis over for kunstig intelligens, men at den skepsis samtidig lægger bånd på de studerende i forhold til at udforske den nye teknologi.

»Vi havde forventet, at prisen var en stor årsag til, at de ikke brugte kunstig intelligens. I stedet er de studerende bekymrede over, at de her værktøjer kan ødelægge deres egen læring, og det er en af de store grunde til, at de ikke i højere grad bruger kunstig intelligens,« siger Mark Friis Hau.

Universitetet skal uddanne til virkeligheden

Ifølge forskeren misser de studerende vital læring, når kunstig intelligens ikke i højere grad benyttes på universitetet.

Derfor mener han også, at kunstig intelligens bør integreres som en naturlig del af undervisningen.

Der er et mismatch mellem, hvor vigtige, de her redskaber er for de studerende og deres karrierer, og hvor meget de kan bruge værktøjerne

Mark Friis Hau, postdoc

»Universitetet har et ansvar for at uddanne studerende til den virkelighed, der er i samfundet og det arbejdsmarked, som de kommer ud til,« siger Mark Friis Hau.

Han forudser, at fremtidens akademikere i høj grad skal kunne anvende kunstig intelligens, og derfor er det ifølge Mark Friis Hau vigtigt, at universiteterne indser dette og ikke modarbejder udviklingen.

»Kunstig intelligens bliver udbredt meget hurtigt på arbejdsmarkedet, og derfor er det jo vigtigt, at de studerende lærer at bruge de her værktøjer ordentligt, kritisk og ansvarligt,« siger han.

Der er vel også mange dilemmaer forbundet med at integrere kunstig intelligens på et universitet i forhold til snyd, og at det kan blive en sovepude for de studerende?

»Ja, men det er netop derfor, vi er nødt til at forske i det, undervise i det og i det hele taget blive klogere på, hvordan vi bruger det her værktøj, så det ikke bliver en sovepude,« siger Mark Friis Hau og fortsætter:

»Det er klart, at kunstig intelligens stiller universiteterne over for nogle store udfordringer i forhold til snyd, hvis man har tænkt sig, at eksamenerne skal være præcis, som de plejer at være, og vi skal måle de studerende, præcis som vi plejer. Derfor er man også nødt til at ændre på de her ting, så kunstig intelligens bliver en del af nogle eksamener, mens andre eksamener skal være helt uden hjælpemidler,« siger han.

Problematisk mismatch

Undersøgelsen viser også, at de studerende selv tror, at de i deres fremtidige arbejdsliv skal bruge kunstig intelligens.

»Derfor er der et mismatch mellem, hvor vigtige, de her redskaber er for de studerende og deres karrierer, og hvor meget de kan bruge værktøjerne, og hvad de ved om dem,« siger Mark Friis Hau.

Derfor mener han også, at undersøgelsen bør fungere som en opfordring til Københavns Universitet om at forbedre integrationen af kunstig intelligens i både undervisningen og universitetets hverdag.

Ifølge Mark Friis Hau minder den nuværende diskussion om den, man havde om internettet tilbage i 90’erne.

»Dengang var der også flere, som havde en form for berøringsangst med den nye teknologi. Men i dag er internettet jo en fuldstændig uundværlig del af vores hverdag – også på universitetet,« siger han.

Seneste