Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ny undersøgelse – Studerende og undervisere gider ikke evalueringer

GOD UNDERVISNING – Langt fra alle undervisere tager resultatet af evalueringen af deres undervisning til sig. De studerende gider ofte slet ikke medvirke.

Debatten om undervisningsevalueringer eksploderede for nyligt, da KU-lektor Steen Laugesen skrev, at han ikke vil bedømmes af dumme og dovne studerende, der ikke engang gider komme til undervisningen.

LÆS: Dumme studerende bør ikke kunne evaluere deres undervisere

Nu viser en ny undersøgelse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut, at han langt fra er den eneste underviser, der har et anstrengt forhold til selv at skulle til eksamen.

Undersøgelsen afslører også, at de studerende ofte ikke gider udfylde spørgeskemaerne, da de ikke tror, at det gør en forskel.

Manglende udbytte

Ifølge Tue Vinther-Jørgensen, specialkonsulent og førende ekspert i undervisningsevalueringer ved Danmarks Evalueringsinstitut, betyder det, at vigtig viden, der kunne føre til ændringer i undervisningens indhold, nye arbejdsformer og justeringer i placeringen af fag og moduler, går tabt.

»Mange institutioner kæmper med at få et udbytte af evalueringerne, der står mål med de store ressourcer der bruges på dem. Et af problemerne er, at mange undervisere ikke føler ejerskab, tager resultaterne til sig og bruger dem konstruktivt,« siger Tue Vinther-Jørgensen.

Det skyldes blandt andet måden evalueringerne organiseres og gennemføres på, konkluderer undersøgelsen.

Ubrugelige og tidskrævende

Tue Vinther-Jørgensen forklarer, at underviserne også kan være skeptiske over for evalueringernes brugbarhed og validitet på grund af lav studenterdeltagelse, eller fordi de er kritiske over for de spørgsmål, som de studerende bliver stillet.

Nogle undervisere opfatter tilmed undervisningsevalueringerne som meget ressourcekrævende, specielt hvis de selv må stå for design, gennemførelse og opfølgning.

Undervisernes skepsis skyldes ifølge undersøgelsen, at »institutionerne har vanskeligt ved at skabe en tydelig sammenhæng mellem det formulerede formål med undervisningsevalueringerne, den bagvedliggende kvalitetskultur, de relevante parters roller og ansvar samt metoder og indhold i undervisningsevalueringerne.«

Ond cirkel

Tue Vinther-Jørgensen tilføjer, at problemet altså ikke kun er undervisernes uvilje, men også manglen på sammenhæng og sidst men ikke mindst, at de studerende ofte ikke gider deltage, fordi de tror, at evalueringerne ikke bliver fulgt op.

Det er en skam, fordi det i virkeligheden kan det være et magtfuldt redskab, mener han.

Undersøgelsen viser nemlig, at uddannelsesinstitutionerne tager evalueringerne alvorligt og bruger mange ressourcer på at følge op på dem.

»De studerende oplever det bare ikke, fordi det ikke altid bliver
kommunikeret ud, hvad der er sket. Det handler om at komme ind i en positiv spiral, hvor der følges op og der sker forandringer, for så vil de studerende også gerne deltage i evalueringerne,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Seneste