Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Nye horisonter

KUMMENTAR - Temaerne i EU’s ambitiøse forskningsprogram Horizon 2020 passer som fod i hose med KU’s nye strategi 2016.

For omkring halvandet års tid siden beskrev repræsentanter fra universitetets fakulteter seks områder, hvor vi – på tværs af fag – har noget særligt at tilbyde samfundet. Områderne var sundhed og livskvalitet, aldrende samfund, klimaforandringer, fødevaresikkerhed, vedvarende energi samt mangfoldighed og sammenhæng i Europa. Det blev til et papir med indspil til EU’s kommende forskningsrammeprogram.

I november præsenterede Europa-Kommissionen så sit forslag til Horizon 2020, som skal gælde for perioden 2014-2020 og forventes at få et budget på 80 milliarder euro (cirka 595 milliarder kroner), 30 milliarder euro mere end det nuværende 7. rammeprogram. Samtidig skal det være mindre bureaukratisk at søge, der skal gives støtte til aktiviteter tæt på markedet, som kan bidrage til økonomisk værdiskabelse, og så skal der være bedre muligheder for at nye ansøgere og dygtige unge forskere kan deltage EU-forskningsprojekter.

Det lover nye horisonter for KU i en tid, hvor universitetet er i videnskabelig og uddannelsesmæssig vækst og har brug for nye midler til at styrke denne udvikling yderligere. Samtidig passer temaerne i Horizon 2020 som fod i hose med KU’s nye strategi 2016, som blandt andet har en målsætning om at samle vores eksperter på tværs af fagfelter, så vi får en tydelig profil, der nemt kan genkendes og udnyttes af vores potentielle eksterne samarbejdspartnere.

EU-programmet fokuserer på seks tværgående områder, som skal ruste Europa til at tackle de store samfundsmæssige udfordringer: Sundhed, klimaforandringer, fødevaresikkerhed, vedvarende energi, bæredygtig transport samt innovative og sikre samfund. Temaer som flugter med det, som vi for halvandet år siden beskrev som KU’s styrkeområder. Her har vi fordel af vores store forskningsbredde i tværgående satsninger, ligesom fusionen mellem KU’s våde fakulteter vil understøtte et yderligere fokus på faglig synergi.

Fremtidens videnskabelige nybrud kommer ikke alene ved at sidde i hver sin faglige silo. I stedet skal vi kunne blande discipliner – samtidig med at den dybe faglighed bevares. Succes-eksempler på den balance ser vi allerede nu i tværgående KU-projekter som Food, Fitness and Pharma, der involverer forskere fra næsten alle KU’s fakulteter, Sustainability Science Centre, der arbejder med alt fra kulturelle til biofysiske aspekter af bæredygtighed eller det nye Center for Communication and Computing, som vil bidrage til udviklingen af nye kommunikationsplatforme ved at blande humaniora og naturvidenskab.

Og der vil komme flere til. Det er en klar del af KU’s strategi, at vi skal satse på være det universitet, der kan bidrage til løsning af nogle af samfundets store udfordringer ved at angribe dem fra flere videnskabelige vinkler og dermed skabe mere hele løsninger. Det er, i form af kandidater, ph.d.er og forskningsresultater, vores væsentlige bidrag til værdiskabelse i samfundet, og her ser det ud til, at Horizon 2020 kan blive en væsentlig løftestang for den målsætning.

Gennem Copenhagen Research Forum har en række forskere på KU siden sidste år været med til at give input til Horizon 2020 sammen med i alt 600 forskere fra hele Europa. Alle har været enige om, at det er centralt, at programmet fokuserer på den tværgående, problembaserede forskning, og at samfundsvidenskaberne og humaniora kommer til at stå lige så stærkt i programmet som sundheds- og naturvidenskaberne.
Det giver KU en usædvanligt god platform for at afsøge nye forskningshorisonter i de kommende år, fordi vi rummer alle de videnskabelige discipliner – og ser det store potentiale i at udnytte den bredde.

Seneste