Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Nye perspektiver for studiemiljøet på Nat

SYNSPUNKT - Institutterne har ansvar for at give de studerende gode opholdsrum, har fakultetet bestemt. Det vil være rimeligt, at institutterne lever op til forventningerne inden årets udgang, mener debattøren, som stiller op til valget af Akademisk Råd.

Al nyere forskning peger i retning af, at der er en direkte sammenhæng mellem studiemiljøet på et uddannelsessted og frafaldsprocenten. Det er elementært nok; er der gode rammer for at studere, trives man bedre og er derfor mere plausibel til at blive fastholdt på uddannelsen, fx når man oplever modgang.

Kvaliteten af studiemiljøet kan opfattes som summen af alt det, der hjælper den studerende på vej i hverdagen. Det er fx læsesale, studielæsepladser, gode fredagsbarer, lektiecafer og opholdsrum. På Det Naturvidenskabelige Fakultet mangler flere uddannelsesretninger studenteropholdsrum, og det er skadeligt for studiemiljøet.

Flere uddannelsesretninger mangler studenteropholdsrum

Biologi er en af de uddannelser, hvor man, trods to års dialog mellem Biologisk Fagråd og Biologisk Institut, stadig står uden et studenteropholdsrum. I dette eksempel må man desværre konstatere, at mange af studenterforespørgslerne og de konkrete forslag, de studerende har fremlagt for instituttet, er røget direkte i institutledelsens syltekrukke.

Processen på Biologi, hvor kampen for et studenteropholdsrum har stået på i flere år, vidner om, at instituttet ikke har prioriteret studiemiljøet. Det er dårligt for trivslen og et skridt i den forkerte retning. Instituttet har et ansvar for at sikre ordentlige rammer at studere under – et ansvar, som ledelsen ikke har levet op til.

Vejen banet for studenteropholdsrum til alle uddannelsesretninger

På denne baggrund er det glædeligt at kunne konstarere, at fakultetsledelsen (NFLT) den 9. oktober drøftede problematikken om studenteropholdsrum og fastslog, at det er institutternes ansvar at sikre studenteropholdsrum til alle unddannelsesretninger på fakultetet.

Nat-Rådet hilser NFLT’s nyligt vedtagne ’politik om studenteropholdsrum’ meget velkommen. NFLT’s tiltag er vigtigt af to grunde:

1) Det fastslår klart og tydeligt, at ansvaret for at sikre det gode studiemiljø ligger hos institutterne. Herved undgår vi, at der opstår situationer, hvor institutterne ikke vil tage ansvar for at sikre at studiemiljøet er i orden eller ligefrem sender aben længere op i systemet.

2) Og i forlængelse heraf, forpligter vedtagelsen institutterne på at sikre ordentlige rammer at studere i, hvorved de kan stilles til ansvar, hvis ikke de løser opgaven.

NFLT’s beslutning er derfor et skridt i den rigtige retning – mod et bedre studiemiljø på fakultetet.

NFLT’s beslutning forpligter begge veje

Fakultetsledelsen har med vedtagelsen af denne politik også givet sig selv et ansvar for at følge op på, om institutterne reelt også leverer det aftalte.

Af det vedtagne dokument fremgår det ikke, hvornår en implementering senest skal have fundet sted. ’Nat-rådet’ mener, at hvis vi skal undgå en syltekrukke, så er det nødvendigt at præcisere dette over for institutterne, og at en rimelig deadline for implementering er inden udgangen af 2011.

Seneste