Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Nye tider for ensomme teologer

Gruppearbejde, mentorordning, temauger og tværfaglighed – lyder det som teologi? Måske ikke, men det er virkeligheden for de nye studerende

Teologi har haft problemer med et halvdårligt optag, et lidt støvet image og et stort frafald blandt de studerende. Men det er nye teologiske tider og nu skal gruppearbejde, tværfaglighed og mentorordninger holde de studerende på studiet.

Og det er på høje tid, for hverdagen på teologi kan være ensom, mener tutorleder, formand for fagrådet og medlem af studienævnet, Anders Martin Lauritsen:

»Det er jo ikke ligefrem gymnasiet. Hvis man ikke er så social til daglig er man hurtigt ladt alene og der er ikke nogen der beder om at få dine afleveringer – og det har på Teologi desværre betydet et højt frafald.«

Mød din professor

Ifølge Anders Martin Lauritsen har det netop været den manglende opmærksomhed, der har været et problem for mange af de studerende.

Fakultetets modtræk er en ny mentorordning, hvor alle stamhold bliver tildelt en underviser, som de mødes med i løbet af året. Og det er ikke kun faglige ting, der kan diskuteres:

»De studerende kan stille faglige spørgsmål, men der er også mange, der benytter lejligheden til at diskutere mere personlige emner også. Om karrieremuligheder og andre tvivlsspørgsmål.«

Bibellæsning møder filosofi

Et andet tiltag består i at lade fagene på bacheloruddannelsen spille mere sammen. Der er nu indlagt temauger, der skal vise de studerende, at det hele går op i en højere enhed.

Anders Martin Lauritsen håber meget på, at de mange timers arbejde i studienævnet med studieordningerne kan mindske frafaldet:

»For førsteårsstuderende er det måske svært at gennemskue, hvad kirkehistorie, bibellæsning og filosofi har med hinanden at gøre. Det vil forhåbentlig blive lettere, når der kommer en anden helhed i uddannelsen, og så tror jeg, at flere studerende vil blive hængende.«

pmd@stud.ku.dk

Seneste