Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

NYHEDSANALYSE: Uholdbar fremtidsfond

Regeringen vil give forskningen et løft, men både vismænd og støttepartier kritiserer planen om en forskningsfond der skal finansieres af olie eller arvesølv

Ministrene syntes selv at de havde en genial plan. En plan som ikke kunne gå galt, og som endda ville gøre dem populære hos alle. De ville give flere penge til forskning og samtidig skabe vækst og fremgang for hele samfundet.
Alligevel er regeringens plan om en ny forskningsfond blevet kritiseret både fra højre og venstre og endda fra vismænd på de universiteter som ellers skulle have glæde af pengene. Heriblandt overvismand og økonomiprofessor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet.

Ministrene var ellers ikke kede af det da de fremlagde planen fredag den 16. januar efter deres regeringsseminar på Havreholm Slot på Nordsjælland.
»En massiv satsning på områder hvor lovende forskningsresultater kan omsættes til praktisk produktion, beskæftigelse og indtjening for det danske samfund,« kaldte statsminister Anders Fogh Rasmussen det.

Videnskabsminister Helge Sander mindede om at forskning også handler om mennesker og livskvalitet.
»Med så godt som usynlige høreapparater minimerer vi sociale handicaps. Og vi kan få stadig mere miljøvenlig jordbrug, mindre forurenende biler, osv.”

KU-vismand kritiserer
Ministrenes plan går ud på at oprette en fremtidsfond hvor de vil indsætte 16 milliarder kroner over otte år. Renterne skal så gå direkte til forskning. Men ikke hvilke som helst milliarder, og ikke hvilken som helst forskning. Milliarderne skal komme fra statens afkast af nordsøolien, og forskningen skal være i nano-, bio-, og informationsteknologi.
Peter Birch Sørensen glæder sig over at der kommer flere penge til forskning, men undrer sig over at ministrene vil bygge en så stor cigarkasse netop som man er ved at implementere strukturen med de nye forskningsråd som skulle rydde op i kasserne.

»Det Strategiske Forskningsråd er jo præcis oprettet til at tage sig af områder som har særlig strategisk og samfundsøkonomisk værdi,« mener han.
»Jeg håber ikke at det er et forsøg på at komme uden om planen om at halvere statsgælden inden år 2010. Jeg har svært ved at forstå motiverne bag, men det kunne jo ligne et forsøg på at slippe uden om den almindelige udgiftspriori-tering og bruge flere penge uden at spare andre steder.«

Peter Birch Sørensen rejser også spørgsmålet om fondens formål kan være at give politikerne mere indflydelse på forskningen.
»Jeg håber ikke at man forsøger at sikre politikerne mulighed for at omgå ekspertisen i forskningsrådene.«

Danmark stadig bagud
Efter ministrenes pressemøde var Københavns Universitet hurtigt ude med en kommentar fra rektor Linda Nielsen.
»Det er et tiltrængt, væsentligt og særdeles velkomment bidrag til indsatsen på nogle af samfundets vigtige forskningsområder. Det er godt at se at regeringen nu sætter handling bag intentionerne om flere penge til forskning.«

Fremtidsfonden vil ganske rigtigt være en væsentlig forøgelse af statens støtte til forskning. Når den er fuldt udbygget, vil den komme til at give et afkast på cirka 800 millioner kroner om året. Det er et højt tal, set i sammenligning med at statens støtte til forskning i dag er på godt ni milliarder kroner om året.

Sammenligner man tallene med EU’s såkaldte Barcelona-målsætning, er det dog knap så imponerende. Målsætningen siger nemlig at den offentlige støtte til forskning skal svare til en procent af BNP. Men selv når fremtidsfonden er fuldt udbygget, vil den kun have bragt støtten herhjemme op på 0,75 procent af BNP.

Snæver og politisk
En anden konsekvens vil være at cirka en tiendedel af forskningsstøtten skal uddeles af en fond der på forhånd har et meget snævert og politisk defineret forskningsområde at give støtte til. Indsnævringen af området er bestemt af at vægten for tiden hælder til højre i Folketinget. Men fremtidsfonden er jo en langsigtet satsning, og den skulle derfor også gerne kunne overleve et regerings-skifte.

Socialdemokratiets uddannelsesordfører Lene Jensen synes godt nok at det er en rigtig tanke at bruge pengene på forsk-ning, men altså ikke blot på nano-, bio- og informationsteknologi.
»Jeg mener dog at det er lidt gammel-dags at se natur- og teknikområdet isoleret fra for eksempel design, markedsføring og kulturforståelse – og i øvrigt er det meget vigtigt at grund-forskningen også tilgodeses.«

Fremtidsfonden kan således godt ligne et forsøg på en politisk styring af forskning-en ud over ministrenes egen regerings-tid. En anden mulighed er at de bare har været lidt rådvilde alene deroppe på slottet i Nordsjælland. Noget måtte de gøre for at vise lidt handlekraft og visioner.

Sikkert er det i hvert fald at de havde glemt alt om deres støttepartier. Ministrene havde nemlig lavet en aftale om at milliarderne fra olien skulle bruges til at afdrage statsgælden. Det havde de lovet både Dansk Folkeparti, Kristende-mokraterne og Radikale Venstre. Så hvis olien skulle betale for fremtidsfonden, var de nødt til at godkende det.

Så sælger vi bare lufthavnen
Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen havde ringet til Marianne Jelved kort før pressemødet for at fortælle hende om planen. Han prøvede også at ringe til Kristian Thulesen Dahl. Men han sad midt i et møde i Den Europæiske Centralbank i Frankfurt. Så han hørte ikke om forslaget før han efter mødet tændte sin telefon og aflyttede sin svarer.

Kristendemokraterne og Radikale Venstre var ikke som sådan afvisende over for ideen om en forskningsfond. Til gengæld ville de ikke være med til ministrenes forslag om at bruge det hele på nano-, bio- og informationsteknologi.
»Vores velvilje kommer helt an på hvilken indflydelse vi kan få på hvordan pengene kan bruges til at sikre frem-tiden. Det skal ikke kun være inden for de her få områder som regeringen interesserer sig for,« sagde Margrethe Vestager.

På trods af den manglende opbakning, var ministrene ikke til at skyde igennem.
»Vi har taget den beslutning nu at såfremt de her nordsøpenge ikke kan gå til kapitalopbygning, så tager vi blot penge i forbindelse med salg af aktiver. Én ting er sikkert. Opbygningen med to milliarder kroner om året fra 2005 til 2012, den kører,« meddelte Bendt Bendtsen.
De aktiver der blev nævnt, var Dansk Olie og Naturgas, Post Danmark og Københavns Lufthavn.

Seneste