Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Nyt center for sikkerhedsstudier

Med millioner fra rektoratets nye 'Stjerneprogram' skal et helt nyt center forske i de emner som skræmmer livet af os alle sammen. Universitetsavisen tog med til indvielsen og oplevede en ny disciplin: security slamming

Enhver der har stået i lufthavnen i strømpesokker og holdt sine bukser oppe med den ene hånd mens en uniformeret kontrollant har skulet mistroisk til posen med tandpasta i den anden, ved at vi lever i en sikkerhedsbevidst tid.

På Københavns Universitet gav sikkerhedsbevidstheden sig for kort tid siden forskningsmæssigt udslag i et nyt Centre for Advanced Security Theory (CAST) under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Centret er en del af Københavns Universitets ‘stjerneprogram’ der forsyner foreløbig 20 nye forskningsprojekter med millioner og arbejdsro i løbet af de kommende fem år.

På CAST skal man forske i hvordan trusler og farer bliver gjort til sikkerhedsspørgsmål af forskellige grupper til forskellig tid. Tirsdag den 21. oktober var CAST’s officielle indvielsesdag, og centerleder, professor i statskundskab Ole Wæver, tog imod iført lyserød skjorte, matchende lokalets oppyntning af lyng i sølvpapiromviklede potter.

»Jeg er glad for i centrets tværfaglige ånd at se så mange jeg ikke kender,« sagde Wæver, hvorefter de fremmødte dignitarer anført af rektor og den stedlige dekan og institutleder begav sig i gang med deres taler.

Dignitarernes taler

Rektor Ralf Hemmingsson diskuterede redefineringen af begrebet sikkerhed i en tale der indledtes med Donald Rumsfeld og afsluttedes med Ronald Reagan. De amerikanske høges citater indrammede blandt andet den pointe at klimapolitik i dag bliver regnet for at være et sikkerhedspolitisk emne idet klimaforandringer fungerer som en multiplikator for den hoben af katastrofer menneskeheden i øvrigt har nedkaldt over sig selv.

Rektor udtrykte også tilfredshed med at det nyoprettede center er finansieret af ‘KU’s egne penge’, og at det er resultat af en målrettet satsning på grundforskning. Endelig gjorde rektor opmærksom på at universitetet er internationalt kendt som hjemsted for en egentlig Københavnerskole inden for studiet af sikkerhed, en sjælden ære.

Samfundsvidenskabelig dekan Troels Østergaard Sørensen undlod i sin tale ikke at prale af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets evne til at tiltrække forskningsmidler og af fakultetets placering som nr. 31 i verden og nr. 4 i Europa på den nyligt udkomne THE-QS-rangliste der indeholder sammenligninger af universiteter overalt i verden.

»Vi er helt sikre på at I får det sjovt,« afsluttede dekanen sin tale. Lars Bille, institutleder for Statskundskab, talte om hvordan der for tiden er en begunstigelse af naturvidenskab frem for andre felter til trods for at »problemerne på bundlinjen som regel er samfundsskabte eller menneskeskabte.« Basalt set, mente Bille, handler problemerne, inklusiv de sikkerhedsmæssige – og deres løsninger – om politik.

Lars Bille udtrykte glæde over at kunne lægge hus til det nye center. »CAST er i sikkerhed her,« sluttede han på vegne af instituttet.

Ole Wæver gennemgik nu det nye centers arbejdsområde, sikkerhed betragtet i et fagligt krydsfelt der visuelt kunne fremstilles som en tegning af en marguerit. I alle samfundets sfærer er der eksempler på at begivenheder bliver udråbt til at være overhængende farer. Men at få en klar idé om hvilke trusler der er mest presserende, kræver forskning i hvad forskellige mennesker – hvad enten de er militærfolk, økonomer, klimaforskere eller noget fjerde – mener når de taler om sikkerhed.

Security slamming

Det usædvanlige ved dagens indvielse var den kortfattethed som prægede de øvrige inviteredes indlæg. Ordstyrer, lektor i statskundskab Lene Hansen, forklarede at konceptet var ‘security slamming’ – ultrakorte miniforelæsninger om begrebet sikkerhed anskuet fra forskellige faglige perspektiver. På den måde lykkedes det arrangørerne at få banket fire lærde indlæg af på blot 20 minutter.

Professor i antropologi Kirsten Hastrup fik for eksempel lejlighed til at tale om det enkelte menneskes sikkerhedsopfattelse mens juraprofessor Henning Koch udfoldede stor veltalenhed om prisen for sikkerhed i samfundet i form af tabte borgerrettigheder for os alle sammen.

Mætte af ord, men sultne efter salte snacks, tav gæsterne sammenbidte ved opfordringen om at stille spørgsmål til panelet. »Vi er optaget af fødevaresikkerhed,« mente institutlederen, hvorefter folk strømmede ud til den ventende buffet med brioche med frilandskylling og peberbacon, koldpresset æblemost, rejer med citronmayonnaise og anden hjerteslagsfremkaldende pindemad.

chz@adm.ku.dk

Seneste