Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nyt optag på Humaniora

Fra næste år skal nye studerende søge ind på fem optagelsesområder i stedet for direkte på fagene. Det vil pynte på frafaldstatistikken og berede vejen for færre og mere fleksible bacheloruddannelser, forklarer dekanen

Nye studerende på Humaniora skal i 2007 søge ind på fem optagelsesområder. Det skal give større fleksibilitet for de studerende fordi de får mulighed for at skifte studie inden for optagelsesområdet.

De fem nye optagelsesområder er derfor skabt ud fra en gennemgang af sidste års optag. Med de nye optagelsesområder får de studerende mulighed for at skifte fag helt indtil 30. september 2007. Dekanen håber på at det kan være med til at højne undervisningens kvalitet.

»Hvis vi skal fremme god universitetspædagogik, så skal det være muligt for de studerende at stemme med fødderne og skifte studie hvis de ikke er tilfredse med undervisningen. Med det nye optag vil de studerende få nemmere ved at skifte studium inden for det samme optagelsesområde, og dermed vil studieskift ikke blive registreret som frafald, som det gør i dag,« forklarer dekan på Humaniora, Kirsten Refsing.

For de studerende er det svært at se at den finte skulle forbedre undervisningen.
»Det lyder dejligt populistisk, men på alle fag løber du altså ind i både gode og desværre også dårlige undervisere, så jeg tvivler på at det vil have den store effekt på undervisningskvalitet og studieskift,« siger historiestuderende Vibe Skytte der er formand for HUMrådet.

Svært at styre optag
For godt ti år siden optog Humaniora studerende via en lignende metode. Systemet blev dengang afskaffet på grund af store problemer med at kontrollere volumen på studierne.

Et år var der alt for mange studerende, og det næste ikke nok, forklarer lederen af Den Koordinerede Tilmelding Anker Hoch.

De studerende er også nervøse for hvordan det nye optagelsessystem vil påvirke studierne næste år.

»Det bliver helt klart de nye sammenlagte studienævn der kommer til at sidde med et planlægningsproblem hvor de skal til at sjusse sig til optaget og lave sidste øjebliks ændringer i efterårets undervisningsplaner, så jeg tror der bliver kaos ved næste års studiestart,« siger Vibe Skytte der har svært ved at se den saglige begrundelse bag det nye optag udover at det vil pynte på frafaldsstatistikken.

Kirsten Refsing tager de bekymrede meldinger med sindsro. Hun mener ikke at det nye optagelsessystem vil få de store konsekvenser.

»Der kan være fag som får flere studerende end de havde regnet med eller færre, men så vil vi selvfølgelig stå klar med ekstra midler til deltidslærere. Vi vil vide den 28. juli hvor mange studerende der har meldt sig til fagene, så der er tid til at få tingene i orden inden studiestart.

Vi har prøvet at skrue det sammen så vi ikke får ubehagelige overraskelser,« siger dekanen.

Arbejdsløshed ind i optaget
Et andet formål med de nye optagelsesområder er at imødekomme politikernes ønske om at regulere optaget på Humaniora i forhold til arbejdsløsheden inden for de pågældende fag.

Således har optagelsesområde 3 der består af de små fremmedsprogsfag med lav arbejdsløshed, fået øget deres kapacitet en smule, mens flere af de meget populære fag som Film- og medievidenskab, Kunsthistorie og Retorik med højere arbejdsløshed kan ende med at få lidt færre studerende næste år.

På længere sigt skal optagelsesområderne også være første skridt på vejen til at rydde op i de mange bacheloruddannelser. Og det skaber en del bekymring både blandt de studerende og ansatte over risikoen for lukning af fag og forfladigelse af uddannelserne.

Dekanen forsikrer dog at det på ingen måde er hensigten: »Vi er ikke ude på at fjerne fag eller lave det hele om til en humanistisk basisuddannelse. Vi skal have vores egen profil på Humaniora på KU, og der skal være mange valgmuligheder.

Men vi vil gerne have en større fleksibilitet, så den studerende får bedre mulighed for at tegne sin egen vidensprofil. Det her er et lille skridt i den retning,« siger Kirsten Refsing.

Derudover overvejer dekanen også at hæve bundgrænsen for hvilke studerende der kan komme ind på Humaniora, men en sådan adgangsbegrænsning skal meldes ud to år før den bliver indført. Optagelsesområderne skal i nærmeste fremtid godkendes af Videnskabsministeriet.

Seneste