Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Nyt talentprogram håndplukker 24 yngre KU-forskere

Talentpleje — Med udgangspunkt i topforskeres erfaringer har Københavns Universitet udvalgt 24 forskere til et nyt talentprogram. Ambitionen er at ruste yngre forskere til en langtidsholdbar karriere og sikre, at KU’s talenter ikke bliver tabt på gulvet.

Københavns Universitet skal være bedre til at fastholde og udvikle forskertalenter.

Det mener professor i kosmologi og leder af DARK-centret Jens Hjorth, der har  været med til at udvikle KU’s nye talentprogram sammen med professor Marie Louise Bech Nosch fra Saxo Instituttet og organisationspsykolog Ulla Viskum fra den fælles HR-afdeling.

Når du først har skrevet en ph.d., forventes du at kunne flyve selv. Men det er jo først der, det bliver rigtig svært

Professor Jens Hjorth

»Vi uddanner folk til blive kreative forskere, og så stopper det der. Når du først har skrevet en ph.d., forventes du at kunne flyve selv. Men det er jo først der, det bliver rigtig svært. Der er en idé om, at hvis du ikke får en karriere efter din ph.d., så er du måske ikke god nok,« siger Jens Hjorth og holder en pause.

Han er nemlig ikke enig i den vurdering:

»Det er et problem på KU, at vi mister talenter, fordi vi ikke er gode nok til at pleje og fastholde dem. Med programmet vil vi gerne lære talenterne, hvordan man får en karriere inden for forskning. Hvordan skaffer man finansiering til sine projekter? Hvordan leder man en forskergruppe? Hvad gør man, hvis der opstår konflikter? Hvordan passer man på sig selv i sit arbejdsliv? Det vil vi gerne lære dem via programmet.«

Inspireret af erhvervslivet

Talentprogrammet hedder UCPH Forward, har været fem år undervejs og er forankret i Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR).

UCPH Forward er inspireret af erhvervslivets mentornetværk. Ambitionen er at give yngre talenter sparring fra erfarne forskere og på længere sigt fastholde og udvikle KU’s talentmasse.

»I erhvervslivet er man gode til at satse på talentudvikling. Det kan vi lære meget af på universiteterne. KU er jo et fantastisk sted med en masse viden inden for alle mulige områder. Så idéen er at bruge den ekspertise, der findes på KU. Vi har virkelig meget viden, men vi skal blive bedre til at bruge den til at udvikle vores egne forskertalenter,« siger Jens Hjorth.

En forskningsmæssig vision

UCPH Forward

Projektet kører i tre år i første omgang. Næste gruppe begynder i sommeren 2020.

Det er udviklet sammen med Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR).

Juryen har udvalgt 24 talenter fordelt på begge køn. Det er et krav, at man enten er postdoc, adjunkt, lektor eller professor.

Deltagergebyret er 25.000 kr., som skal finansieres enten via forskerens institut eller individuel funding.

Kandidaterne blev offentliggjort 21/12-18.

På baggrund af en åben ansøgningsrunde har en udvælgelseskomite udvalgt
24 forskere af begge køn fra KUs seks fakulteter.

I stedet for klassiske kriterier som antal publikationer og videnskabelige artikler er talenterne udvalgt på baggrund af to siders motivation med en beskrivelse af deres vision som forskere.

Desuden har programledelsenjuryen lavet interviews med relevante kandidater for at
sammensætte et bredt felt af talenter, men også for at afstemme forventningerne til
forløbet.

»Vi har udvalgt kandidaterne ud fra to overordnede kriterier. Dels hvorvidt de er med til at skabe nogle nybrud eller et impact inden for deres fag. Og dels, hvorvidt de kan formulere deres forskningsmæssige vision – både for sig selv og deres omgivelser. Det er vigtigt, at de har en idé om, hvor de vil hen med deres forskning. Men også, at de klar til at investere al den tid i sig selv,« forklarer Jens Hjorth.

Ud af comfortzonen

Det er første gang, Københavns Universitet laver et talentprogram, der samler talentmassen blandt yngre forskere. Forløbet spænder over ti dage i løbet af et år med oplægsholdere fra erhvervslivet, coaches og individuelt arbejde samt gruppearbejde.

Som en del af programmet kommer hver forsker til at lave en personlig udviklingsplan. Men der er også fokus på, hvordan man skaffer midler til sin forskning og bliver bedre til at netværke.

Med programmet vil vi gerne lære talenterne, hvordan man får en karriere inden for forskning. Hvordan skaffer man finansiering til sine projekter? Hvordan leder man en forskergruppe?
Professor Jens Hjorth, en af initiativtagerne til talentprogrammet UCPH Forward

»Som forsker er konkurrencen voldsom, og man bruger meget af sin tid på at søge finansiering til sine projekter. Så ud over at være dygtig til sit fag, skal man også være god til at pitche sine projekter, håndtere afslag og også kunne lede en forskningsgruppe. Alt det vil vi gerne lære talenterne at blive bedre til.«

Det lyder næsten som en slags bootcamp for forskertalenter?

»Det er det på en måde også. Vi vil gerne have folk ud af deres comfort zone. Hvis du bliver for magelig og ikke bliver udfordret fagligt, risikerer du jo at gro fast. Vi vil gerne finde ud af, hvad det kræver, hvis folk skal vinde en nobelpris eller få et ERC-grant. Det er jo ikke nok kun at være dygtig inden for sit felt, man skal også være i stand til at tænke ud af boksen og arbejde sammen med forskere fra andre fagområder.«

Synergi på tværs af fagene

Samarbejde er et vigtigt element i talentprogrammet. Deltagerne er udvalgt på tværs af KUs fakulteter, så der både er forskere fra Teologi, Jura, SCIENCE, SUND, HUM og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Jeg har været tilknyttet KU i ti år, men jeg har manglet andre at sparre med om mine ambitioner for den interdisciplinære, anvendte forskning – ikke mindst andre topforskere at spørge til råds

Lektor i folkesundhedsvidenskab Maria Kristansen, deltager i UCPH Forward

»Vi har bevidst udvalgt ret forskellige kandidater, der har en interdisciplinær interesse. Vi håber, at de kan inspirere hinanden internt. Måske opstår der endda nogle helt nye samarbejder eller videnskabelige perspektiver. Det er i hvert fald vores håb,« siger Jens Hjorth.

En af dem, der er udvalgt til UCPH-programmet i det nye år er lektor i folkesundhedsvidenskab Maria Kristiansen, der leder en forskningsgruppe, som beskæftiger sig med personcentrerede sundhedsydelser set i lyset af den aldrende befolkning.

»Vores forskning fokuserer på et meget dynamisk område, og vi arbejder interdisciplinært. Meget af min forskning er udviklet og gennemføres i samarbejde med patientforeninger og sygehuse, og min ambition er at forskningen skal gøre en forskel for samfundet. Derfor er det fantastisk, at UCPH Forward giver mulighed for at fokusere på innovation og forskning udviklet i samspil med andre sektorer og på tværs af fagligheder,« siger hun.

Maria Kristiansen har tidligere taget forskellige lederuddannelsesforløb herunder LUKU3 og kurset Kvinder, Køn og Karriere på KU, men hun har savnet et forum, hvor hun kan udvikle sin interdisciplinære og udadvendte forskning i samspil med andre forskere.

»Jeg har været tilknyttet KU i ti år, men jeg har manglet andre at sparre med om mine ambitioner for den interdisciplinære, anvendte forskning – ikke mindst andre topforskere at spørge til råds. Som forsker skal man indgå i mange arbejdssammenhænge, og der sker meget i universitetspolitik, funding og ledelse, som jeg er optaget af. Så jeg er meget begejstret for at blive en del af talentprogrammet.«

Se den fulde liste over de udvalgte kandidater her.

Seneste